Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii - O instytucie - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Instytut Matematyki, Fizyki i Chemii O instytucie

Głównym zadaniem Instytutu Matematyki, Fizyki i Chemii jest prowadzenie prac w zakresie kształcenia studentów i doktorantów na rzecz wydziałów i szkół doktorskich w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. Instytut prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach zgodnie z przydziałem czynności zleconym przez koordynatorów poszczególnych kierunków.
Instytut prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:
Matematyka
Algebra liniowa
Analiza matematyczna
Matematyka wyższa
Matematyka wyższa w zastosowaniach
Statystyka
Fizyka
Fizyka współczesna
Chemia
Chemia techniczna
Chemia materiałów i cieczy eksploatacyjnych (w tym smarowych)
Chemia wody, paliw i smarów
Ponadto w ramach studiów doktoranckich, pracownicy Instytutu prowadzą seminaria z zakresu metod wnioskowania statystycznego i metod numerycznych.

Oprócz zadań dydaktycznych, pracownicy Instytutu prowadzą działania naukowe w dyscyplinach, głównie powiązanych z morskim charakterem naszej Uczelni. Główne kierunki badań to:
Analiza ryzyka w transporcie morskim
Probabilistyczne modelowanie parametrów strumienia ruchu
Modelowanie i badanie wód zaolejonych oraz paliw płynnych i gazowych
Modelowanie transportu masy w procesach ultrafiltracji roztworów zasolonych i zaolejonych z zastosowaniem membran ceramicznych
Badanie oddziaływań fal elektromagnetycznych z powierzchniami metali
Ponadto Zakład Fizyki współpracuje z Asocjacją Euroatom, w zakresie mikrofalowej diagnostyki plazmy.

Dyrektorem Instytutu jest dr hab. Lech Kasyk, profesor AMS.
Kierownikiem Zakładu Matematyki jest dr Anna Pańka.
Kierownikiem Zakładu Fizyki jest dr Bohdan Bieg.
Kierownikiem Zakładu Chemii jest dr inż. Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak.
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę