Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dział Nauki Nagrody

Nagrody

Nagrody Ministra

Nagrody Rektora

Wnioski należy składać do Działu Nauki do dnia 31 maja.

Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin

“Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje”

Tryb:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów nauki obronione w roku konkursowym i roku poprzednim, we wszystkich uczelniach Szczecina i ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
Prace na konkurs zgłaszane są przez Władze Uczelni na wniosek promotora pracy.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładane i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon)
2) imię i nazwisko oraz tytuł naukowy promotora, nazwę uczelni, wydziału i instytutu (katedry) wraz z dokładnym adresem, w
której zgłaszana praca powstała,
3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii i innowacji (streszczenie nie powinno
przekraczać 3-5 stron),
4) pełny tekst pracy w wersji elektronicznej na dysku CD-ROM,
5) wykaz potwierdzonych publikacji ogłoszonymi na jej podstawie,
6) wyniki wdrożenia lub inne potwierdzone dowody nowoczesności i innowacyjności pracy.

Terminy:
wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku.

“Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę naukową z zastosowaniem komercyjnym”

Tryb:
Do konkursu mogą być zgłaszane prace naukowe z zakresu wszelkich dyscyplin i obszarów , które powstały w Szczecinie i są ukierunkowane na nowoczesne technologie i innowacje.
Na konkurs przyjmowane będą prace naukowe, których komercjalizacja miała miejsce od 1 listopada roku poprzedzającego rok konkursowy do 31 października roku konkursowego.
Prace na konkurs zgłaszane są przez przez autorów prac lub szczecińskie przedsiębiorstwa, w których komercjalizacja miała miejsce.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1) imię i nazwisko autora pracy, dokładane i aktualne dane kontaktowe (adres, adres poczty elektronicznej, telefon)
2) nazwa uczelni, wydziału i instytutu (katedry) lub przedsiębiorstwa, wraz z dokładnym adresem.
3) streszczenie pracy, wskazujące na jej walory w aspekcie nowoczesnych technologii i innowacji (streszczenie nie powinno
przekraczać 8-10 stron),
4) potwierdzenie komercjalizacji w przedsiębiorstwie

Terminy:
wnioski należy składać do 31 stycznia każdego roku.

Pliki do pobrania:

Konkurs “Zachodniopomorskie Noble”

Nagroda przyznawana przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki od 2001 roku.

Cel:
promocja najwybitniejszych osiągnięć nauki województwa zachodniopomorskiego.

Dziedziny nauk:
1) humanistyczne;
2) podstawowe;
3) techniczne;
4) ekonomiczne;
5) rolnicze;
6) medyczne;
7) o morzu;
8) artystyczne.

Zasady:
Nagrodzone mogą być prace o najwyższym standardzie, takie jak wdrożone i/lub sprzedane opracowania patentowe lub publikacje w czasopismach wysoko notowanych na liście filadelfijskiej.

Pliki do pobrania:

Autor:

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana przez Microsoft

Należy użyć nowszej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę