Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Dział Nauki Naukowa Baza Danych

Naukowa Baza Danych została stworzona przez pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie dla pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie. Baza gromadzi informacje o osiągnięciach naukowych pracowników naukowo – dydaktycznych i naukowych jednostki naukowej, w celu m.in. upowszechniania ich osiągnięć naukowych na zewnątrz, monitorowania ich aktywności, a także umożliwienia przeprowadzania sprawozdawczości na poziomie wszystkich jednostek uczelni. Baza umożliwia również przeprowadzenia oceny nauczyciela akademickiego na podstawie m.in. zawartych w NBD danych.

Celem działania  NBD jest:

1. Zwiększenie możliwości indeksowania publikacji naukowych pracowników w zewnętrznych bazach publikacji naukowych;
2. Zaprezentowanie oferty naukowo badawczej pracowników na zewnątrz;
3. Ułatwienie i ujednolicenie w ramach uczelni zbierania przetwarzania informacji, wymaganych przepisami MNiSW.
4. Przygotowanie danych dla potrzeb kompleksowej oceny jakości działalności naukowej.
5. Przygotowanie danych dla potrzeb wewnętrznych parametryzacji dokonywanych na poziomie uczelni lub jednostek organizacyjnych; raportowanie na potrzeby wewnętrzne jednostki wg zadanych kryteriów.
6. Bieżące monitorowanie aktywności naukowo – badawczej poszczególnych pracowników.

Funkcjonalność NBD to m.in.:

1. Gromadzenie osiągnięć naukowych pracowników;
2. Generowanie osiągnięć jednostek organizacyjnych;
3. Generowanie indywidualnych raportów osiągnięć pracownika;
4. Gromadzenie danych na potrzeby oceny jakości działalności naukowej;
5. Możliwość zintegrowania bazy z systemem kadrowym jednostki oraz innymi systemami zgodnie z potrzebami jednostki;
6.Możliwość dostosowania bazy do indywidualnych potrzeb instytucji;
7. Eksport danych w zakresie publikacji naukowych do baz bibliograficznych zgodnie z przepisami MNiSW;
8. Możliwość eksportu danych do innych systemów.
 
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę