Jednostki - Dział Kształcenia - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Jednostki Dział Kształcenia

Jednostki administracyjne

 • Dział Kształcenia

Podstawowe zadania Działu Kształcenia

 1. prowadzenie sekretariatu Prorektora ds. Kształcenia,
 2. obsługa sekretarska Prorektora ds. Kształcenia jako pełniącego funkcję dziekana dla jednostek międzywydziałowych,
 3. koordynacja pracy zlokalizowanych w pionie Prorektora ds. Kształcenia jednostek organizacyjnych,
 4. koordynowanie zadań pionu kształcenia i wydziałów, dotyczących świadczeń funduszu stypendialnego.,
 5. obsługa biurowa Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Studentów i komisji dyscyplinarnych ds. studentów,
 6. współpraca z Działem Promocji w zakresie promocji studiów i rekrutacji na studia,
 7. obsługa administracyjna uczelnianej komisji rekrutacyjnej,
 8. obsługa biurowa komisji międzywydziałowych,
 9. organizacja, planowanie i rozliczanie zajęć na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych, w tym m.in.:
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z kształceniem studentów:
 11. prowadzenie centralnej ewidencji ilościowej studentów i absolwentów,
 12. projektowanie, wdrażanie i nadzór nad systemem ankiet studenckich dotyczących oceny nauczycieli akademickich i procesu kształcenia w Uczelni,
 13. analiza formalno-prawnych warunków kształcenia cudzoziemców,
 14. prowadzenie spraw dotyczących wychowania studentów, współpracy ze środowiskiem studenckim i organizacjami studenckimi, obsługa administracyjna w tym zakresie,
 15. czuwanie nad przestrzeganiem na Uczelni przepisów i procedur w postępowaniach w sprawach studenckich, w tym procedur administracyjnych,
 16. realizowanie polityki kierownictwa Uczelni w zakresie systemów zarządzania jakością,

Izolatoria

OD Wały Chrobrego-sala 22
OD Pobożnego-sala 405
OD Willowa 1-sala 03
OD Willowa 2-sala 024
OD Żołnierska-sala 17
OD Szczerbcowa-sala 1
Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę