Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

W połowie czerwca zostaną ogłoszone pierwsze konkursy w programie UE LIFE 2021-2027, który współfinansuje projekty z dziedziny ochrony środowiska, np. dot. zanieczyszczenia ekosystemów morskich.

Wspierane projekty powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań i technologii o wyraźnym wpływie środowiskowy, badania naukowe mogą stanowić element projektu. Beneficjentem programu mogą być zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje publiczne czy uczelnie zarejestrowane na terenie UE. Standardowe dofinansowanie wynosi 55% wartości kosztów kwalifikowalnych, a polscy wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie ze środków krajowych od NFOŚiGW, uzyskując do 95% kosztów kwalifikowalnych. Projekty mogą być realizowanie indywidualnie, jak i w międzynarodowych konsorcjach. 


LIFE będzie jedynym programem finansowania UE poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii. W kolejnym okresie programowania (2021–2027) program LIFE pomoże Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

Z programu LIFE dofinansowuje się projekty, które testują i demonstrują rozwiązania środowiskowe lub wypełniają lukę między unijnymi programami badań i innowacji a tymi, które finansują wdrażanie na dużą skalę. Program LIFE odgrywa rolę katalizatora we wspieraniu projektów na małą skalę, którym ułatwia rozwój i zdobycie dofinansowania z innych źródeł. 
Wspiera projekty w czterech obszarach: przyroda i różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, przejście na czystą energię. W programie nie wyznaczono stóp współfinansowania zależnie od rodzaju projektu i priorytetowo potraktowano projekty o największym potencjale katalitycznym lub przynoszące dodatkowe korzyści i promujące synergię między obszarami LIFE.

Więcej informacji o programie w języku polskim >>>

Informacje o programie LIFE w języku angielskim na stronach EASME >>>

 

DNI INFORMACYJNE PROGRAMU LIFE 2021-2027 – ZAPOWIEDŹ

W dniach 22-25 czerwca odbędą się dni informacyjne programu LIFE 2021-2027 organizowane przez Komisję Europejską, w trakcie których powinny zostać ogłoszone pierwsze konkursy. Rejestracja wkrótce zostanie otwarta na stronie >>>
 

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZKOLENIA KPK

W Polsce rolę Krajowego Punktu Kontaktowego dla programu LIFE pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Na stronie www NFOŚiGW dostępne są prezentacje oraz filmy wideo z przeprowadzonych szkoleń dot. programu LIFE, w tym np. Nauka i LIFE - innowacje dla środowiska
Link do szkoleń >>>

POSZUKIWANIE PARTNERÓW DO PROJEKTÓW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów w ramach programu LIFE.
W tym celu należy wypełnić i przesłać formularz zamieszczony na stronie www NFOSIGW >>>

 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę