Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Ogłoszony został nabór wniosków na Innowacje Społeczne w Kształceniu w ramach projektu POPOJUTRZE 2.0. Uzyskać można grant w wysokości ok. 60 tys zł na rozwinięcie pomysłu na innowację społeczną oraz wsparcie w procesie inkubacji rozwiązania.

 • W ramach naboru można zgłaszać pomysły na innowacje społeczne dot. kształcenia.
 • Projekty wybrane do realizacji mogą otrzymać granty w wysokości do 60 tys. zł, które finansowane będą w 100% ze środków projektu.
 • Orientacyjny termin II naboru: początek - 1 tydzień marca, a zakończenie w ciągu 2 tygodniu od dnia ogłoszenia naboru.
 • Innowacja ma dotyczyć kształcenia i być „skalowalna” tj. możliwa do wykorzystania w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się szeroko pojętym kształceniem: od żłobków, przez przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, aż po edukację dorosłych.
 • Zgłaszany do konkursu pomysł na innowację  ma mieć charakter „mikroinnowacji”. Mogą to być nowe metody szkoleniowe, film instruktażowy, karty do gry wykorzystywane w nauce przedmiotów szkolnych czy jakaś usługa na platformie edukacyjnej. Wysokość dofinansowania nie umożliwia tworzenia całych platform czy rozwiązań typu VR (virtual reality).
 • Opracowane rezultaty po zakończeniu konkursu będą bezpłatnie upublicznione do powszechnego dostępu dla szerokiego grona odbiorców, majątkowe prawa autorskie są w związku z tym przekazywane firmie organizującej konkurs.
 • Proponowane rozwiązania mają być kierowane do konkretnego użytkownika (grupy użytkowników) i w procesie inkubacji pomysły maja być testowane na grupie docelowej i rozwiązywać problem rozwojowy, związany z rynkiem usług edukacyjnych i szkoleniowych.
 • Konkurs kierowany jest do edukatorów, trenerów, szkoleniowców, ogólnie osób  instytucji zajmujących się edukacją zarówno formalną jak i nieformalną.
 • Beneficjentem może być zarówno grupa formalna (instytucja, firma) jak i grupa nieformalna składająca się z osób fizycznych. Wymogiem jest, że grupa musi składać się z minimum 2 osób (innowatorów), tych które rzeczywiście będą pracować nad innowacją.
 • Granty (60 tys zł) nie są przekazywane w całości, ani „z góry” tylko etapami równolegle z realizacją projektu i wyborem do kolejnego etapu.  Jest prowadzony proces inkubacji. W konkursie zgłasza się pomysły na innowacje, a nie gotowe rozwiązania, bo cały ten konkurs ma doprowadzić do wypracowania i realizacji tej innowacji.
 • Do etapu preinkubacji zostanie wybranych 36 pomysłów, z czego grant otrzyma 18 zespołów (po udziale zespołów projektowych w warsztatach na których odbywać się będzie praca nad pomysłami).
 • W procesie inkubacji wykorzystywany będzie Design Thinking.
 • Wszystkie innowacje muszą być projektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego (czyli zapewniającego szeroki dostęp, bez barier dla jakichkolwiek grup odbiorców).
 • Konkurs organizowany jest przez firmę Sense Consulting z Poznania, która realizuje projekt z EFS (POWER) w którym została wyłoniona jako Inkubator Innowacji Społecznych – w obszarze KSZTAŁCENIA.
 

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę