Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska Oferta

Oferta komercyjnych usług badawczych

Laboratorium umożliwia realizację badań w zakresie:
 • olejów hydraulicznych w każdym zastosowaniu – pełny zakres badań (własności fizyko-chemicznych,  jakości, czystości, przydatności do dalszej pracy),
 • olejów smarowych – pełny zakres badań użytkowych (własności fizyko-chemicznych, w tym smarności, jakości, czystości, przydatności do dalszej pracy, monitorowania zmian),
 • olejów transformatorowych (własności fizyko-chemicznych, jakości, czystości, przydatności do dalszej pracy),
 • paliw do silników z zapłonem samoczynnym (badanie jakości, składu, morfologii, zanieczyszczeń, jakości rozpylania, własności fizykochemicznych, doradztwo eksploatacyjne):
  • okrętowych,
  • samochodowych,
  • trakcyjnych,
 • badania na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi,
 • badanie spalin w przemysłowych instalacjach energetycznych – pełny zakres.

CBP umożliwia prowadzenie kompleksowych badań określających istniejący stan poszczególnych elementów, prognozowany trend zmian oraz wskazujących sposób użytkowania poszczególnych cieczy roboczych zmniejszając koszty eksploatacyjne.

W Centrum realizowane będą następujące typy badań i prac badawczych dotyczących określenia obecnego i prognozowania stanu paliwa lub innych cieczy roboczych oraz ich optymalnego wykorzystania:

 • Określanie liczby cetanowej paliwa;
 • Określenie składu paliwa - prowadzone badania pozwolą określić jakoś paliwa (jednorodność lub wskazać jakie dodatki się w nim znajdują) oraz wskazać czy jest ono adekwatne do potrzeb i wymagań poszczególnych maszyn/urządzeń;
 • Badanie emulgowania oleju;
 • Zidentyfikowanie stopnia zużycia i korozji poszczególnych elementów silników i układów hydraulicznych;
 • Ocena zakwaszenia i procesów korozyjnych;
 • Temperatura płynięcia – badania pozwolą na precyzyjne określenie temperatury płynięcia oraz temperatury, w której gęstość cieczy staje się zbyt duża, a tym samym może zakłócać lub uniemożliwiać pracę, w szczególności, pomp zasysających paliwo; w ramach badań będą mogły być także określane składniki cieczy, które mogą wyodrębniać się wraz ze zmianą temperatury (np. parafiny, które wyodrębniając się z paliwa mogą zatykać przewody a tym samym uniemożliwiać działanie całego urządzenia);
 • Składy frakcyjne – badania pozwolą określić jakie pierwiastki znajdują się w paliwie i oleju oraz jakie jest miejsce pochodzenia tych pierwiastków
 • Rozkład cząsteczek – w badane będzie ile, jakich i o jakich wielkościach cząstki są w cieczy oraz jakie zakresy pomiarowe można przyjąć;
 • Morfologia cieczy roboczych – morfologia pozwoli określić jak są rozłożone cząstki (tj. jak się układają) i jakie kształty przyjmują;
 • Badania odpadów ropopochodnych i ich składu – w szczególności odpadów powstających w procesie oczyszczania paliw i olejów oraz powstających w wyniku wód zaolejonych. Badania odpadów ropopochodnych pozwolą określić najskuteczniejszą metodę ich utylizacji.

Naszymi atrybutami są niskie ceny usług oraz badania wykonywane przez doświadczoną kadrę specjalistów Akademii Morskiej w Szczecinie.

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska   
Akademii Morskiej w Szczecinie.
ul. Willowa 2
71-650 Szczecin

info@innoam.pl


 

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę