Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska Działalność

W Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska prowadzone są 3 rodzaje działalności:
  • działalność usługowa, polegająca na badaniu próbek, opracowywaniu wyników, organizacji, zbudowaniu i technicznej obsłudze profesjonalnych zabezpieczeń baz danych – na rzecz podmiotów prywatnych;
  • systemowe monitorowanie wyników i diagnostyka urządzeń na rzecz podmiotów prywatnych – z uwagi na złożoność problemów, znajomość  procedur i wymagane doświadczenie ta część usługi jest wykonywana przez pracowników Instytutu Eksploatacji Siłowni Okrętowych AM w Szczecinie, posiadających wymagane doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju usług i certyfikowane przeszkolenia w zakresie obsługi specjalistycznej aparatury laboratoryjnej,
  • działalność naukowo – badawcza na potrzeby własne i innych uczelni szczecińskich. Zgodnie z porozumieniem szczecińskich uczelni, dotyczących przeciwdziałania dublowaniu zakupów wysokospecjalistycznych urządzeń i aparatury badawczej i dotychczasową praktyką, laboratorium i jego wyposażenie będzie udostępniane do celów badawczych pracownikom naukowym szczecińskich uczelni wyższych.

Film promujący laboratorium

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę