Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka Sala Pracy Grupowej

Zapraszamy do korzystania z Sali Pracy Grupowej działającej na terenie

Biblioteki Akademii Morskiej

(V piętro budynku AM przy ul. Henryka Pobożnego 11, Szczecin)

Zasady korzystania z Sali Pracy Grupowej:

  • z sali mogą korzystać pracownicy i studenci Akademii Morskiej.
  • sala udostępniana jest od 9.00 do 17.30
  • maksymalny czas jednorazowego korzystania z sali to 2 godziny
  • z sali może korzystać grupa do 25 osób.
  • pierwszeństwo do korzystania z sali mają osoby które dokonały rezerwacji

Informacja na temat rezerwacji:

Biblioteka Główna AM (pokój 504, 506) kontakt: tel. 91 48-09-703

e-mail: infnauk@am.szczecin.pl, a.komorowska@am.szczecin.pl lub osobiście

Klucz do Sali Pracy Grupowej (po uprzedniej rezerwacji) wydają pracownicy

Sekcji Czytelń i Informacji Naukowej (pokoje: 504, 506).

Osoba pobierająca klucz zobowiązana jest:

  • do okazania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  • do osobistego oddania klucza po skończonej pracy (dyżurujący bibliotekarz ma prawo sprawdzić stan sali)
  • do zachowania porządku w sali

Użytkownicy mogą przynosić do sali własny sprzęt i materiały.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w sali.
Sala wyposażona jest w ekran i projektor multimedialny
(chęć skorzystania z projektora należy zgłosić bibliotekarzowi).

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę