Biblioteka - Open Access - Akademia Morska w Szczecinie
Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka Open Access

Otwarty dostęp to wolny, powszechny, trwały i natychmiastowy dostęp dla każdego do materiałów publikowanych w Internecie, w tym danych i treści naukowych oraz edukacyjnych.

Aby można było mówić o otwartym dostępie, musi to być niczym nie ograniczony dostęp za pośrednictwem Internetu (brak jakichkolwiek opłat; brak konieczności logowania się czy instalowania aplikacji; brak jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy lokalizacyjnych).

Rodzaje otwartego dostępu:

Gold Open Access – tzw. „złota droga otwartego dostępu”, w której to czasopismo gwarantuje otwarty dostęp do wszystkich artykułów na stronie domowej czasopisma oraz weryfikację jakości prac naukowych dzięki recenzjom. Koszty publikacji ponosi autor lub instytucja finansująca jego badania.

Green Open Access – tzw. „zielona droga otwartego dostępu”, w której pracownicy naukowi deponują kopie własnych prac w otwartych repozytoriach online – preprintów (wersje tekstów przed procesem recenzji i ostatecznym opracowaniem redakcyjnym) lub postprintów (ostateczne wersje artykułów po recenzji i opracowaniu redakcyjnym).

Otwarte repozytoria oraz otwarte czasopisma są głównymi kanałami komunikacyjnymi, dzięki którym dystrybuuje się wiedzę w tym modelu.

Otwarte repozytorium – służy długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych, przy zastosowaniu otwartych standardów, dzięki którym ich zasób jest w pełni dostępny i każdy może z niego czerpać oraz zamieszczać własne publikacje bez ograniczeń.

Otwarte czasopismo to takie, do którego treści Czytelnicy mają otwarty dostęp.

W ramach otwartych czasopism wyróżniamy:

- w pełni otwarte czasopismo (open access journals) – wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie udostępniane są w otwartym dostępie,

- otwarte czasopismo z embargiem czasowym (delayed open access journals) – dostęp do najnowszych artykułów jest na początku płatny, po upływie embarga czasowego (np. roku) artykuły są udostępniane w otwartym dostępie,

- hybrydowe otwarte czasopismo (hybrid open access journals) – część artykułów jest opublikowana w wolnym dostępie.

SERWISY INTERNETOWE SKUPIAJĄCE OTWARTE ZASOBY:

PRZYDATNE LINKI:

HORYZONT 2020 - Program Ramowy Badań i Innowacji 2014-2020, największy program finansowania badań naukowych w Europie.

Licencje Creative Commons to licencje prawne pozwalające zastąpić model Wszystkie prawa zastrzeżone zasadą Pewne prawa zastrzeżone.

Licencje Creative Commons

Oferują zestaw różnorodnych warunków licencyjnych – swobód i ograniczeń, dzięki którym autor sam może określić, na jakich zasadach chce udostępniać swoje utwory.

Wszystkie licencje Creative Commons posiadają cechy wspólne (poszanowanie praw autorskich osobistych) oraz dodatkowe warunki wybrane przez licencjodawcę (czy twórcę). Warunki licencyjne są niczym klocki - zasady określone przez daną licencję są wynikiem złożenia razem dwóch lub trzech takich warunków.

Twórca zawsze zachowuje prawo autorskie.
źródło:

Cztery podstawowe warunki licencji Creative Commons:
CC-BY
Uznanie autorstwa. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne pod warunkiem, że zostanie przywołane nazwisko autora pierwowzoru.
CC-NC
Użycie niekomercyjne. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać objęty prawem autorskim utwór oraz opracowane na jego podstawie utwory zależne jedynie do celów niekomercyjnych.
CC-SA
Na tych samych warunkach. Wolno rozprowadzać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.
CC-ND
Bez utworów zależnych. Wolno kopiować, rozprowadzać, przedstawiać i wykonywać utwór jedynie w jego oryginalnej postaci – tworzenie utworów zależnych nie jest dozwolone.

 

Pliki do pobrania:

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę