Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka E-czasopisma

Czasopisma elektroniczne

 

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały zaindeksowane w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014.
Tematyka zeszytów obejmuje m.in. zagadnienia nautyczne, eksploatacji statku, eksploatacji siłowni okrętowych.

Czasopisma elektroniczne na hasło:

Nowa Geodezja w praktyce

Marine Geodesy

Przegląd Geodezyjny

Problemy Jakości


Kontakt w sprawie haseł:

e-mail: infnauk@am.szczecin.pl
tel. wew. 703


 

Czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie:

Acta Mechanica et Automatica

Advances in Manufacturing Science and Technology

Advances in Materials Science

Applied Mathematics and Computer Sciences : International Journal

Archives of Control Sciences

Archives of Electrical Engineering

Archives of Environmental Protection

Archives of Foundry Engineering

Archives of Materials Science and Engineering

Archives of Metallurgy and Materials

Archives of Transport

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Automatyka Elektryka Zakłócenia

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Baltic Transport Journal (otwarty dostęp wyłącznie do numerów archiwalnych)

Bezpieczeństwo Pracy (otwarty dostęp wyłącznie do numerów archiwalnych)

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Biuletyn Morski

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Coposites Theory and Practice

Computational Methods in Science and Technology

Control and Cybernetics (otwarty dostęp wyłącznie do numerów archiwalnych)

Człowiek i Środowisko

Delta

Diagnostyka

e-Finanse

Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability

Elektronika Praktyczna (dostęp do materiałów archiwalnych wyłącznie do 2013r.)

Energetyka

Energetyka Cieplna i Zawodowa

Eurologistics

Forum Akademickie

Gospodarka Materiałowa i Logistyka (dostęp do materiałów archiwalnych do 2016 roku włącznie)

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Inżynieria Ekologiczna

Inżynieria Morska i Geotechnika (dostęp do pełnych tekstów roczników 2013 i 2015)

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Journal of Konbin

Journal of Polish CIMEEAC

Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics (Biuletyn Polskiego Towarzystwa Geometrii i Grafiki Inżynierskiej)

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Komunikacja Publiczna

Management Systems in Productions Engineering = Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji

Marine Electronics

Maritime Reporter

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Materials Science Poland

Mechanik

Modelowanie Inżynierskie

Nafta i Gaz

Nasz Bałtyk

Nature online (dostęp w ramach licencji krajowej)

Nautologia (dostęp do materiałów archiwalnych)

Obróbka Plastyczna Metali

Oceanologia

Ochrona Środowiska

Operations Research and Decisions (Badania Operacyjne i Decyzje)

Polish Journal of Ecology

Polish Maritime Research

Polski Przegląd Kartograficzny

Pomiary. Automatyka. Kontrola (dostęp do materiałów archiwalnych)

Pomiary. Automatyka. Robotyka

Przegląd Elektrotechniczny

Przegląd ITS : inteligentne systemy transportowe

Przegląd Pożarniczy

Przegląd Spawalnictwa (dostęp do wybranych artykułów)

Przegląd Statystyczny

Research in Logistics & Production

Science Magazine (dostęp w ramach licencji krajowej)

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management

Technical Sciences

Technologia i Automatyzacja Montażu

Tribologia

Urania

Utrzymanie Ruchu

Wiadomości Statystyczne

World Journal of Engineering and Technology

Współczesne Zarządzanie

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę