Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Akademia Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka Bazy ON-LINE

 1. EBSCOhost
 2. Findaport
 3. IEEE Xplore
 4. IMDG Code
 5. IMO-Vega Database
 6. Knovel (Elsevier)
 7. Morski Wortal (Maritime Vertical Portal)
 8. Science Direct (Elsevier)
 9. Science on-line
 10. Scopus (Elsevier)
 11. Sea-web Ships
 12. Springer
 13. Taylor & Francis
 14. Web of Science
 15. Wiley Online Library
 16. Seria norm ISO

Bazy na hasło dostępne są wyłącznie dla pracowników i studentów Akademii Morskiej. Prośbę o login i hasło prosimy przesyłać z poczty uczelnianej na adres: infnauk@am.szczecin.pl

1. EBSCOhost

Baza dostępna w sieci AM oraz z komputerów domowych po uzyskaniu hasła

Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

          - instrukcja wyszukiwania

2. Findaport

Dostęp do bazy możliwy wyłącznie na hasło

Zapraszamy do korzystania z nowego portalu morskiego Findaport.com, dającego użytkownikom dostęp do informacji o ponad 9000 portach, przystaniach i terminalach na całym świecie.

Oprócz wyszukiwania przez nazwę portu i kraju, wyszukiwanie zaawansowane umożliwia wyszukiwanie przez typ ładunku, dostępne usługi i udogodnienia, czy bliskość i wielkość suchych doków.

Baza dostępna jest wyłącznie dla pracowników i studentów Akademii Morskiej. Prośbę o login i hasło prosimy przesyłać z poczty uczelnianej na adres: infnauk@am.szczecin.pl

3. IEEE Xplore

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Zachęcamy do korzystania z bazy IEEE Xplore, zawierającej publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych. Baza IEEE Xplore zawiera wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Zapewnia dostęp do ponad 3 milionów pełnotekstowych artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych.Tematyka bazy: lotnictwo, Inżynieria samochodowa, biomedycyna, nauki o ziemi, nanotechnologia, inżynieria oceaniczna, robotyka, łączność bezprzewodowa.

4. IMDG Code

Dostęp wyłącznie w Informacji Naukowej i Czytelni Multimedialnej (pok. 505) na stanowisku komputerowym nr 7

International Maritime Dangerous Goods Code (Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych) to wydany przez IMO przewodnik bezpiecznego transportowania ładunków niebezpiecznych drogą morską.

5. IMO-Vega Database

Dostęp do bazy możliwy wyłącznie na hasło

Pełnotekstowa baza obejmująca konwencje, kody, rezolucje ustanowione przez Międzynarodową Organizację Morską (International Maritime Organisation). Szczegóły dotyczące struktury, działania oraz dokumentów uchwalanych przez IMO są dostępne na stronie Organizacji.

W celu uzyskania hasła umożliwiającego dostęp do zasobów IMO prosimy o kontakt: infnauk@am.szczecin.pl

6. Knovel (Elsevier)

Baza dostępna w sieci AM oraz z komputerów domowych po utworzeniu konta w sieci AM

Jest to pełnotekstowa baza książek światowych wydawców z wielu dziedzin technicznych. Baza ta wzbogacona została w tabele interaktywne, tabele z kreślarką równań i wykresów, w wyszukiwarkę struktur chemicznych, arkusze kalkulacyjne itd. (książki mają wtedy dodatkowe ikonki przy tytule).Książki można przeglądać klikając w pole “Subject area” - wszystkie tytuły ukazują się alfabetycznie - lub prowadzić wyszukiwania w opcji “Search” lub “Advanced Search”.

Dostęp do bazy jest możliwy z komputera domowego. W tym celu należy utworzyć swoje konto na komputerze w sieci uczelnianej AM z domeną adresu mailowego @am.szczecin.pl . Kolejne logowanie może odbyć się poza siecią.
W ostatnim czasie Knovel dodał do swoich zasobów dwie duże bazy danych referencyjnych:
1. Fluids Material Data Sheets - nowa baza zawierająca właściwości blisko 6 150 materiałów płynnych, takich jak smary (z 18 podkategoriami), chłodziwa i rozpuszczalniki.
2. Ceramics Materiał Data Sheets - nowa baza zawierająca właściwości 8 678 materiałów ceramicznych, w tym Ceramic, Aerogel, Boride Carbide, Ceramic Matrix Composite, Clay, Concrete, Glass, Glaze, Halide, High Temp Ceramic Resin, HydrideMachinable Ceramic, Nitride Oxide, Phosphide/Pnictide, Piezoelectric, Potting/Casting Ceramic, Slurry, Sulfide/Chalcogenide.

7. Morski Wortal (Maritime Vertical Portal)

Dostęp do bazy możliwy wyłącznie na hasło

Pofesjonalna platforma internetowa składająca się ze zbioru informacji o polskich portach i przystanich rybackich wraz z mapkami i przepisami portowymi, żegludze i przemyśle okrętowym. Zawiera także dane tele-adresowe ok. 3000 firm związanych z gospodarką morską.

8. Science Direct (Elsevier)

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Pełnotekstowa baza zawierająca kolekcję czasopism i książek elektronicznych firmy Elsevier. Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, która została przedłużona na rok 2016. Od połowy roku 2015 w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier. Obecnie baza oferuje dostęp do 2290 tytułów czasopism i 2519 tytułów książek z takich dziedzin, jak: chemia, inżynieria chemiczna, fizyka, nauki o ziemi, astronomia, matematyka, informatyka, energetyka, ekonomia, biznes i zarządzanie, ochrona środowiska, nauki biologiczne, społeczne i inne. Baza dostępna jest na serwerze ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

9. Science on-line

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Oferta bazy obejmuje:

 • dostęp sieciowy poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma
 • wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA
 • dostęp do pełnej zawartości numerów w tym do sekcji ‘Peer-reviews’ (Research Articles + Reports)
 • oraz sekcji ‘News’, niedostępnej w innych konsorcjach / bazach danych
 • dostęp do numerów archiwalnych (pełne teksty od 1997 r. oraz abstrakty - od 6 października 1995r.)
 • dostęp do pełnych tekstów wszystkich artykułów cytowanych lub wymienianych w Science,
 • znajdujących się w kolekcji Highwire (760 czasopism)
 • rozbudowane opcje wyszukiwania w całej zawartości czasopisma od roku 1996
 • interaktywny system linkowania artykułów, cytatów.

Materiały udostępniane bezpłatnie:

 • Science, Science Classic, Science Signaling, SAGE KE spisy treści numeru bieżącego i archiwalnych
 • Science, Science Classic, Science Signaling, SAGE KE, streszczenia i abstrakty
 • Science Supporting Online Material
 • Science Technical Comments
 • ScienceCareers.org wraz z Next Wave i GrantsNet
 • ScienceNOW opowiadania opublikowane w czasie ostatnich 4 tygodni

10. Scopus (Elsevier)

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z czasopism z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

Instrukcja wyszukiwania

11. Sea-web Ships

Dostęp do bazy możliwy wyłącznie na hasło

Sea-web Ships - zawiera szeroki zakres informacji o statkach morskich na świecie. Dostarcza użytkownikom szczegółowych danych na temat ponad 200 000 statków, floty handlowej, rodzaju ładunku, pojemności, konstrukcji, wyposażenia, ładowności, rozmiarów, daty przeglądu, przeprowadzonych inspekcji statków, a także ich armatorów i statusu.

12. Springer

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Międzynarodowa baza poświęcona naukom technicznym, medycznym, przyrodniczym, humanistycznym oraz z zakresu matematyki, fizyki, chemii, astronomii. Pozwala na wyszukiwanie elektronicznych wersji czasopism z dostępem on-line do abstraktów, spisów treści oraz pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Baza umożliwia wyszukiwanie książek z dostępem do spisów treści i niektórych rozdziałów.

13. Taylor & Francis

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Baza czasopism pełnotekstowych z takich dziedziny jak : nauki techniczne inżynieryjne, przyrodnicze, matematyczne i inne zawartych w poniżejwymienionych kolekcjach dziedzinowych:

 • Engineering, Computing & Technology (156 czasopism)
 • Geography, Planning, Urban & Environment (56 tytuły)
 • Business, Management & Economics (89 tytułów)

14. Web of Science

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Wspólna platforma Web of Knowledge (WoK) umożliwia dostęp do czasopism naukowych, abstraktów oraz pełnych tekstów artykułów.

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI, Conference Proceedings oraz bazy chemiczne określane są wspólnie jako system Web of Science (WoS).

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Od 2018 roku kolekcja Emerging Sources Citation Index (ESCI) została poszerzona o artykuły obejmujące lata 2005-2014. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie zostały włączone do archiwum ESCI.

15. Wiley Online Library

Dostęp do bazy tylko w sieci AM

Baza Wiley-Blackwell udostępnia elektroniczne wersje czasopism opublikowanych przez wydawnictwo Wiley-Blackwell. Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje ponad 1600 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Serwis zawiera spisy treści poszczególnych numerów czasopism, abstrakty oraz pełne teksty artykułów opublikowanych w latach: 1997-2018.

Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym katalogiem 2016 czasopism i książek licencji krajowej Wiley: http://landingpages.mosweb.co.uk/wiley-w-polsce/

16. Seria norm ISO

Dostęp do poradnika w sieci AM oraz z komputerów domowych po uzyskaniu hasła

Poradnik on-line dla przedsiębiorstw w zakresie serii norm ISO 9000, ISO 14000 i PN-N-18000 - nie zawiera pełnych tekstów norm. Platforma zawiera terminologię, wymagania i wytyczne dotyczące wprowadzania, doskonalenia i kontrolowania systemów zarządzania jakością.


BAZY W WOLNYM DOSTĘPIE

1. AGRIS

Baza bibliograficzna z zakresu szeroko pojętej tematyki rolniczej. Tworzona pod opieką FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) od 1974 r. Współtworzy tę bazę prawie 240 centrów narodowych.

2. AGRO

Baza bibliograficzno-abstraktowa, obejmująca opisy bibliograficzne artykułów z 1070 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze oraz im pokrewne m.in.: weterynaria, gospodarka żywnościowa, gastronomia, ochrona środowiska, toksykologia, bromatologia, towaroznawstwo, agroturystyka, kultura fizyczna. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. Baza zawiera ponad 440 000 opisów bibliograficznych.

3. ArXiv - (American Society of Civil Engineers Journals)

Prężnie działające repozytorium reprintów między innymi z takich dziedzin jak: - matematyka - fizyka - informatyka. Funkcjonuje przy Cornell University. Daje dostęp do pełnych tekstów i można z niego korzystać z każdego komputera podłączonego do internetu.

4. ASCE Journals - (American Society of Civil Engineers Journals)

Baza zawiera spisy treści czasopism oraz abstrakty artykułów wydawnictwa American Society of Civil Engineers z zakresu inżynierii lądowej, inżynierii środowiskowej i architektury.

5. Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa

  Spawalnicza Baza Bibliograficzna Instytutu Spawalnictwa. Zawiera informacje o artykułach zamieszczonych w krajowych i zagranicznych czasopismach z zakresu spawalnictwa oraz patentach i pracach naukowo-badawczych.

6.BazEkon

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych utrzymywana jest przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bazę uzupełniają także (w kolejności podjęcia współpracy): Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz biblioteki wydziałowe Uniwersytetu Szczecińskiego: Biblioteka Ekonomiczna Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,Biblioteka Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług. W bazie znajdują się opisy bibliograficzne publikacji z 400 tytułów periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych, również pozarządowych, wydawanych w języku polskim i angielskim. Baza jest częściowo pełnotekstowa. Dostęp do pełnego tekstu niektórych artykułów, zgodnie z umowami między wydawnictwami i/lub autorami, może zostać ograniczony zarówno terytorialnie, jak i czasowo. Zasięg chronologiczny bazy dla większości czasopism i serii wydawniczych to rok 1992. Od 2011 roku dostęp do bazy jest bezpłatny.

7. BazTech

BazTech to bibliograficzno-abstraktowa baza danych, rejestrująca od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. W bazie indeksowanych jest także ponad 265 tytułów czasopism w wersji pełnotekstowej. Z listą tytułów w wersji pełnotekstowej można się zapoznać w serwisie PON lub w samej bazie.

8. BazTol

Portal BazTOL “Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych” to dziedzinowy przewodnik po zamieszczonych w Internecie polskich zasobach naukowych o kontrolowanej jakości, związanych tematycznie z naukami technicznymi. Dedykowany jest: pracownikom naukowym i naukowo-dydaktycznym oraz dydaktycznym, nauczycielom, członkom zespołów badawczych, projektowych i wdrożeniowych, studentom i doktorantom, bibliotekarzom.

 

9. Berkeley EECS

Seria Memorandum Technicznego EECS (Electrical Engineering and Computer Science) dostarcza datowane archiwum badań EECS. Obejmuje ona zarówno prace magisterskie, jak dokumenty techniczne, uzupełniające tradycyjne środki publikacji, takie jak czasopisma.

 

10. Blackwell Synergy

Baza danych obejmująca abstrakty i dająca pełny dostęp do wybranych artykułów z czasopism dotyczących następujących dziedzin: - matematyka - statystyka - biznes - ekonomia - finanse.  A także wielu innych. Można korzystać z niej z każdego komputera podłączonego do internetu.

11. CBDG


Centralna Baza Danych Geologicznych.

 

12. CERN


CERN Document Server (CDS) zawiera ponad 800.000 rekordów bibliograficznych głównie z zakresu energetyki, atomistyki i fizyki, w tym ponad 350.000 dokumentów pełnotekstowych.

 

13. ChemSpider


Bibliograficzno-abstraktowa baza z dziedziny chemii.

 

14. CiteSeer. IST Scientific Literature Digital Library

Wyszukiwarka-katalog tekstów dostępnych publicznie w internecie. Podobna do Google, ale zorientowana na teksty naukowe z zakresu wszystkich dziedzin.

15. CogPrints

Repozytorium zawierające pełne teksty około 2 tys. artykułów z zakresu nauk takich jak: - psychologia - biologia - lingwistyka - filozofia - informatyka (sztuczna inteligencja, robotyka, sieci neuronowe) Rozwijane jest przy University of Southampton, dostępne z każdego komputera podłączonego do internetu.

16. Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Baza pełnotekstowa zawiera 2847 tytułów czasopism (148868 artykułów) w wolnym dostępie. Przykładowe dziedziny to: - matematyka - statystyka - fizyka Zawiera także linki do bibliotek na całym świecie. Jest dostępna z każdego komputera podłączonego do internetu.

17. EconPapers - Economics At your fingertips

Baza dająca dostęp do artykułów z czasopism dotyczących ekonomii. Zawiera ponad 290 tys. artykułów z 651 czasopism.

18. Ekonomia on-line


Baza danych opracowana przez bibliotekarzy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

19. ERA - Edinburgh Research Archive

Repozytorium zawierające pełne teksty publikacji pracowników University of Edinburgh między innymi z takich dziedzin jak: - inżynieria i elektronika - ekonomia - matematyka - fizyka Jest to repozytorium dostępne z każdego komputera podłączonego do internetu.

 

20. ESC Eprints Service

Repozytorium działające przy University of Southampton. Daje dostęp do abstraktów oraz pełnych tekstów między innymi z takich dziedzin jak: - elektronika - informatyka Można z niego korzystać z każdego komputera podłączonego do internetu.

21. eScholarship

Efektywnie działające repozytorium instytucjonalne. Powstało z inicjatywy California Digital Library. Daje dostęp do pełnych tekstów 17 tys. publikacji z dziedzin takich jak np.: - marketing - transport - matematyka - fizyka - informatyka a także wielu innych. Można korzystać z niego z każdego komputera podłączonego do internetu.

22. Espacenet

Baza Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, która pozwala na wyszukiwanie patentów. Serwis prowadzony we współpracy z EPO

23. FindArticles

Ogólnodostępna baza pełnotekstowa. Serwis umożliwia wyszukiwanie artykułów z ponad 300 światowych magazynów i czasopism. dziedziny: - nauki społeczne - nauki ekonomiczne - niektóre działy techniki - nauczanie - sport - sztuka

24. Germanischer Loyd

Niemieckie towarzystwo klasyfikacyjne. Wydaje własną księgę rejestrową zawierającą wszystkie nadzorowane statki.

25. INGENTA

Ogólnodostępna baza abstraktowa a także dostęp do spisów treści czasopism naukowo-technicznych 140 wydawców z wielu dyscyplin i streszczenia z ponad 25 tys. publikacji. Kopie publikacji można zamawiać (odpłatnie) do przesłania faksem. Baza zawiera około 11 mln artykułów - od 1988 r.

26. INIS

Baza INIS (International Nuclear Information System) jest największą na Świecie bazą literatury naukowej i technicznej obejmującej szeroki zakres tematów m. in. na temat inżynierii jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego, nie rozprzestrzeniania broni jądrowej, aż do zastosowania izotopów promieniotwórczych i technik radiacyjnych w rolnictwie, medycynie i przemyśle.

Aktualnie baza zawiera ponad 3 miliony opisów bibliograficznych i niemal 200 000 pełnotekstowych dokumentów literatury niekonwencjonalnej, na które składają się zarówno raporty naukowe i techniczne, jak i odbitki artykułów w formie elektronicznej. Baza jest nieustannie aktualizowana i rozszerzana przez liczne grono współpracowników wyszukujących literaturę we wszystkich krajach zrzeszonych z MAEA.

Dzięki bezpłatnemu dostępowi do bazy INIS uzyskują Państwo łatwy dostęp do wiarygodnych materiałów z całego świata na temat pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

27 InTech

Baza największego wydawcy książek w wolnym dostępie z takich dziedzin, jak nauka, technologia i medycynya.

28. JIBC

Repozytorium dające dostęp do abstraktów z różnych dziedzin. Można z niego korzystać z każdego komputera podłączonego do internetu. Repozytorium dające dostęp do publikacji wykładowców wyższych uczelni między innymi z USA, Nigerii, Malezji, Turcji. Artykuły dotyczą między innymi takich dziedzin jak: - bankowość - ekonomia - elektronika - statystyka - biznes - cybernetyka Obejmuje publikacje z lat 1996-2007. Jest dostępne z każdego komputera podłączonego do internetu.

29. Journal of the AIS

Journal of the Association for Information Systems to repozytorium, dające dostęp do abstraktów z różnych dziedzin. Można z niego korzystać z każdego komputera podłączonego do internetu.

30. MarineTraffic

MarineTraffic to otwarty, oparty na społeczności projekt, dostarczający informacji w czasie rzeczywistym o ruchach i aktualnej lokalizacji statków w przystaniach i portach. Baza informacji o statkach obejmuje m.in. szczegółowe informacje o miejscu ich wybudowania, o wymiarach statków, pojemności brutto oraz numerze Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO). MarineTraffic zawiera informacje o ponad 550000 aktywnych i wycofanych statkach.

31. Matematyczny Serwis Informacyjny

European Mathematical Information Service zawiera pełne teksty pism matematycznych R. Hamiltona oraz G. Riemanna oraz około 50 czasopism matematycznych wydawanych od roku 1997 do chwili obecnej. Ponadto oferuje materiały konferencyjne oraz wybrane monografie i konspekty wykładów, a także informacje o aktualnych wydarzeniach w europejskim środowisku matematycznym. Automatyczna aktualizacja odbywa się raz w miesiącu. Dostęp do serwera bazy jest bezpłatny i nie wymaga autoryzacji.

32. MCEER - Earthquake Engineering to Extreme Events

Od 1987 r. MCEER (dawniej Multidyscyplinarne Centrum Badań Inżynierii Sił Ziemnych - MCEER i Narodowe Centrum Badań Inżynierii Ziemi - NCEER) wydało ponad 600 publikacji, które opisują najnowsze badania centrum i rozwiązania w wielu różnych tematach. Publikacje MCEER obejmują raporty techniczne, materiały z warsztatów i konferencji oraz specjalne publikacje, takie jak: raporty zwiadowcze, monografie, wytyczne i standardy, białe księgi i streszczenia badań.

33. Morska Encyklopedia Internetowa

Kompedium wiedzy o okrętownictwie, żegludze i portach.

34. Niekonwencjonalne Źródła Energii

Baza zawiera ponad 3200 rekordów opisów bibliograficznych. Główny zrąb bazy stanowią artykuły z czasopism polskich od 1993 r. do bieżących z zakresu odnawialnych źródeł energii.

35. NTIS - National Technical Information Service

Ogólnodostępna baza bibliograficzno-abstraktowa. Dostęp do ponad 2 mln publikacji z zakresu 350 dyscyplin naukowych. Rezultat wyszukiwań w formie źródła. Zasięg chronologiczny od 1990 roku. Zakres: największe centralne źródło raportów z dziedziny nauki, techniki, biznesu.

36. OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji. Zadaniem OPI jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej. Ośrodek posiada zbiory, które mogą być wykorzystane do kreowania polityki naukowej i innowacyjnej państwa oraz do sporządzania analiz i statystyk. Realizowane w OPI prace związane są z zastosowaniem norm obowiązujących w kraju w zakresie informacji naukowej do norm i standardów Unii Europejskiej.

37. Patentscope

Patenscope to baza informacji patentowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO). Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do wybranych pełnych tekstów (możliwy dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie „Browse by Week”).

38. Polish Scientific Journals Database (PSJD)

Jest to bibliograficzno-abstraktowa baza artykułów z polskich czasopism naukowych, wydawanych przez uczelnie wyższe, instytuty PAN oraz towarzystwa naukowe (119 tytułów, w tym 97 pełnotekstowych) z takich dziedzin, jak: fizyka, chemia, medycyna, farmaceutyka, nauki o zdrowiu i kulturze fizycznej.

39. PQDT Open

PQDT Open to repozytorium firmy ProQuest oferujące dostęp do ponad 31 000 rozpraw lub dysertacji opublikowanych w modelu Open Access.

40. SAWIOS

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych, tworzona w Ośrodku Informacji Naukowej Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie. Zawiera streszczenia artykułów ze specjalistycznych czasopism polskich (60 tytułów) i zagranicznych (30 tytułów) oraz materiałów konferencyjnych, poświęcone tematyce: metod obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki, obrabiarek i narzędzi skrawających, przyrządów obróbkowych, metrologii technicznej, metod i technik montażu, komputerowego wspomagania technologicznego przygotowania produkcji, systemów sterowania i systemów jakości.

41. SciTech Connect

Baza zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych, książek, dysertacji, opisów patentowych, multimediów, rekordów baz danych oraz pełne teksty raportów z badań naukowych Departamentu Energii Stanów Zjednoczonych (ok. 300 tys.) Obejmuje takie dziedziny, jak: chemia, fizyka, biologia i medycyna, nauki o środowisku, geologia, inżynieria, matematyka, informatyka. Jest to baza bibliograficzna (w wyborze pełnotekstowa).

42. SYMPOnet

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w polskich bibliotekach. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych w kraju i zagranicy.

43. TOXNET

Baza TOXNET (Toxicology Data Network) umożliwia jednoczesne przeszukiwanie kilkunastu baz danych, dotyczących substancji chemicznych i leków, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, zatruć i toksykologii, zawiera m.in.: HSDB (Hazardous Substances Data Bank) – substancje niebezpieczne (ok. 5700 substancji) TOXLINE (Toxicology Bibliographic Information) – biochemiczne, fizjologiczne, farmakologiczne oraz toksykologiczne własności leków i innych substancji chemicznych CHemIDplus (Chemical Synonyms, Structures and more) – substancje chemiczne (ponad 400 tys. chemikaliów) Obejmuje takie dziedziny, jak: chemia, toksykologia i dziedziny pokrewne. Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa.

44. Transport, Spedycja, Logistyka

Baza zawiera opisy bibliograficzne. Główny zrąb bazy stanowią artykuły z bieżących czasopism polskich z zakresu transportu, spedycji i logistyki. Baza aktualizowana jest raz w miesiącu.

45. VesselFinder

Baza dostarcza w czasie rzeczywistym danych o pozycjach i ruchach ponad 100 000 statków dziennie, wykorzystując dużą sieć naziemnych odbiorników AIS na całym świecie.

46. World Bank - Open Knowledge Repository

The World Bank Open Repository jest repozytorium, które gromadzi wyniki badań i inne publikacje związane i finansowane przez Bank Światowy. Wszystkie zasoby są udostępniane na zasadach Open Access i obejmują między innymi: książki i podręczniki akademickie publikowane w latach 2009-2012, Raporty o rozwoju globalnym od roku 1978, raporty ekonomiczne, artykuły z czasopism World Bank Economic Review, World Bank Research Observer i wiele innych materiałów.

47. WorldSciNet

Serwis oferuje dostęp do spisów treści i streszczeń artykułów z ponad 100 czasopism. Reprezentowane dziedziny to m.in.: informatyka, matematyka, ekonomia, fizyka, nauki techniczne.

ELEKTRONICZNE MAPY NAWIGACYJNE

Electronic Navigational Charts: NOAA ENC

Elektroniczny zbiór map morskich lub wybranych ich elementów, udostępniany przez National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE

1. MIT OpenCourseWare

Otwarty Program Edukacyjny Massachusetts Institute of Technology, zawierający materiały edukacyjne dla studiów I i II stopnia.

2. Open AGH

Materiały opracowane przez wykładowców i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

3. Platforma edukacyjna do nauczania informatyki

Materiały dydaktyczne dla studiów informatycznych I i II stopnia. Partnerzy projektu: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Politechnika Warszawska.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę