Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka Linki

Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...
Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Inne biblioteki

Katalogi Centralne

Słowniki językowe i translatory

Geograficzne

 • Electronic Navigational Charts: NOAA EN - Elektroniczny zbiór map morskich lub wybranych ich elementów, udostępniany przez  National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).   
 • RCIN - Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN - Część opublikowanych w RCIN pozycji nie jest obecnie dostępna w otwartym Internecie, a jedynie na terminalach w siedzibach Instytutów Konsorcjum RCIN.
  Więcej na stronie: http://rcin.org.pl/igipz/dlibra/text?id=copywright-low
 • International Geographical Bibliography - IGB to bibliograficzna baza danych, administrowana pod patronatem światowego komitetu naukowego i wspierana przez Międzynarodową Unię Geograficzną (International Geographical Union).
  Dostarcza informacji na temat najnowszych publikacji geograficznych na świecie, wraz ze streszczeniami w języku francuskim lub angielskim. Oferuje system wyszukiwania słów kluczowych (według tematu lub miejsca) w języku francuskim, angielskim lub hiszpańskim. Oferuje analizy artykułów z głównych czasopism o znaczeniu geograficznym (300), książek, kongresów, tez, map i atlasów z podziałem na sekcje (teoretyczne, tematyczne i regionalne).
 • Bibliografia Geografii Polskiej 1985+  -  Baza własna Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska - indeksuje ponad 150 000 tytułów prac. Indeksowane są artykuły naukowe i popularnonaukowe w pracach z zakresu nauk geograficznych w tym: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS.
 • KSNG - Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Państwowy Instytut Geologiczny
 • Centralna Baza Danych Geologicznych - największy w Polsce zbiór cyfrowych danych geologicznych (m. in. szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i geofizyce).

Różne

Urzędy patentowe

Bazy patentowe

 • Baza wynalazków i wzorów użytkowych
 • Baza wzorów przemysłowych
 • Baza znaków towarowych
 • Espacenet - Baza Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, która pozwala na wyszukiwanie patentów. Serwis prowadzony we współpracy z EPO.
 • Patenscope - Baza informacji patentowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization, WIPO). Jest to baza bibliograficzno-abstraktowa z dostępem do wybranych pełnych tekstów (możliwy dostęp do pełnych tekstów zgłoszeń patentowych dokonanych w trybie „Browse by Week”).

Wyszukiwarki naukowe

Linki morskie

Edukacja morska

w Polsce \ w Europie \ na Świecie
Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę