Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Biblioteka E-czasopisma

Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...
Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...

Czasopisma elektroniczne

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Zeszyty Naukowe Politechniki Morskiej w Szczecinie (dawniej Akademii Morskie w Szczecinie) zostały zaindeksowane w bazie Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile (ESCI Backfile) stanowiącej archiwum bazy ESCI. Archiwum „ESCI backfile” ujmuje artykuły opublikowane w latach 2005-2014.
Tematyka zeszytów obejmuje m.in. zagadnienia nautyczne, eksploatacji statku, eksploatacji siłowni okrętowych.

Czasopisma elektroniczne na hasło:


Energetyka cieplna i zawodowa

Forum Akademickie

Geodeta (od numeru 5/2021)

Mechanik


Przegląd Geodezyjny

Problemy Jakości

ISO w praktyce

 

Kontakt w sprawie haseł:

e-mail: infnauk@pm.szczecin.pl
tel. wew. 703

Czasopisma elektroniczne w wolnym dostępie:

Acta Mechanica et Automatica

Advances in Manufacturing Science and Technology

Advances in Materials Science

Applied Mathematics and Computer Sciences : International Journal

Archives of Control Sciences

Archives of Electrical Engineering

Archives of Environmental Protection  (otwarty dostęp do wybranych artykułów)

Archives of Foundry Engineering

Archives of Materials Science and Engineering

Archives of Metallurgy and Materials

Archives of Transport

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Automatyka Elektryka Zakłócenia

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Baltic Transport Journal (otwarty dostęp wyłącznie do numerów archiwalnych)

Bezpieczeństwo Pracy (otwarty dostęp wyłącznie do numerów archiwalnych)

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Biuletyn Morski

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Coposites Theory and Practice

Computational Methods in Science and Technology

Control and Cybernetics (otwarty dostęp wyłącznie do numerów archiwalnych)

Delta

Diagnostyka

e-Finanse

Eksploatacja i Niezawodność - Maintenance and Reliability

Elektronika Praktyczna (dostęp do materiałów archiwalnych wyłącznie do 2013r.)

Energetyka (otwarty dostęp do wybranych artykułów)

Eurologistics (wymagany adres e-mail)

Forum Akademickie (otwarty dostęp do wybranych artykułów)

Gospodarka Materiałowa i Logistyka (dostęp do pełnych tekstów poniżej opcji możliwości zakupu)

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Inżynieria Ekologiczna

Inżynieria Morska i Geotechnika ( pełny dostęp 2013-nr 6 2020)

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Journal of Konbin

Journal of Polish CIMEEAC

Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics

Journal of Theoretical and Applied Mechanics 
(dostęp do pełnych tekstów do nr 1/2019)

Management Systems in Productions Engineering = Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji  (pełne teksty 2016-2021)

Marine Electronics

Maritime Reporter

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe (pełny dostęp 2005 do nr 1/2019)

Materials Science Poland

Mechanik

Nafta i Gaz

Nasz Bałtyk

Nature online (dostęp w ramach licencji krajowej)

Obróbka Plastyczna Metali

Ochrona Środowiska

Polish Maritime Research

Pomiary. Automatyka. Robotyka

Przegląd Elektrotechniczny

Przegląd ITS : inteligentne systemy transportowe  (pełny dostęp 2008-2010)

Przegląd Pożarniczy

Przegląd Spawalnictwa (dostęp do wybranych artykułów)

Przegląd Statystyczny

Research in Logistics & Production

Science Magazine (dostęp w ramach licencji krajowej)

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Technical Sciences

Technologia i Automatyzacja Montażu

Tribologia

Utrzymanie Ruchu

Wiadomości Statystyczne

World Journal of Engineering and Technology

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Żywność. Nauka. Technologia. Jakość  (dostęp do materiałów archiwalnych wyłącznie do 2015 r.)

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę