Przejdź do treści

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Politechnika Morska w Szczecinie

Unia Europejska

Bazy ON-LINE Bazy w sieci PM

Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...
Wczytywanie formularza przeszukiwania katalogu...
Dla studentów PM uruchomiliśmy zdalny dostęp do baz naukowych, subskrybowanych przez Bibliotekę.
Dostęp z komputerów domowych można uzyskać logując się do serwera RDS.

więcej--->Zdalny dostęp do baz danych dla studentów.

BAZY W SIECI PM

 1. Access Engineering
 2. EBSCOhost
 3. IEEE Xplore
 4. Knovel (Elsevier)
 5. Science Direct (Elsevier)
 6. Science on-line
 7. Scopus (Elsevier)
 8. Springer
 9. Taylor & Francis
 10. Web of Science
 11. Wiley Online Library

1 . Access Engineering

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Multimedialna baza wydawnictwa McGraw-Hill. Dostarcza informacji na temat zagadnień z zakresu mechaniki, budowy maszyn, materiałoznawstwa, inżynierii chemicznej, elektroniki, techniki lotniczej, produkcji, projektowania, zarządzania projektami i zarządzania operacyjnego. Przeznaczona dla naukowców, inżynierów, kadry dydaktycznej oraz studentów. 
Baza udostępnia: podręczniki, monografie, filmy video, interaktywne wykresy, tabele i kalkulatory naukowe.

2. EBSCOhost

Baza dostępna w sieci PM oraz z komputerów domowych po uzyskaniu hasła

Bazy danych wydawnictwa EBSCO Publishing są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej. Licencja od 2011 r. obejmuje pakiet podstawowy 14 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych zawierających czasopisma naukowe różnych wydawców, książki i inne publikacje: Academic Search Complete, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News oraz 7 baz bibliograficznych (abstraktowych): Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

 

3. IEEE Xplore

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Zachęcamy do korzystania z bazy IEEE Xplore, zawierającej publikacje z dziedziny informatyki, elektrotechniki, elektroniki oraz nauk pokrewnych. Baza IEEE Xplore zawiera wydawnictwa IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz IET (Institution of Engineering and Technology). Zapewnia dostęp do ponad 3 milionów pełnotekstowych artykułów z czasopism i materiałów konferencyjnych.Tematyka bazy: lotnictwo, Inżynieria samochodowa, biomedycyna, nauki o ziemi, nanotechnologia, inżynieria oceaniczna, robotyka, łączność bezprzewodowa.

4. Knovel (Elsevier)

Baza dostępna w sieci PM oraz z komputerów domowych po utworzeniu konta w sieci PM

Jest to pełnotekstowa baza książek światowych wydawców z wielu dziedzin technicznych. Baza ta wzbogacona została w tabele interaktywne, tabele z kreślarką równań i wykresów, w wyszukiwarkę struktur chemicznych, arkusze kalkulacyjne itd. (książki mają wtedy dodatkowe ikonki przy tytule).Książki można przeglądać klikając w pole “Subject area” - wszystkie tytuły ukazują się alfabetycznie - lub prowadzić wyszukiwania w opcji “Search” lub “Advanced Search”.

Dostęp do bazy jest możliwy z komputera domowego. W tym celu należy utworzyć swoje konto na komputerze w sieci uczelnianej PM z domeną adresu mailowego @pm.szczecin.pl . Kolejne logowanie może odbyć się poza siecią.
W ostatnim czasie Knovel dodał do swoich zasobów dwie duże bazy danych referencyjnych:
1. Fluids Material Data Sheets - nowa baza zawierająca właściwości blisko 6 150 materiałów płynnych, takich jak smary (z 18 podkategoriami), chłodziwa i rozpuszczalniki.
2. Ceramics Materiał Data Sheets - nowa baza zawierająca właściwości 8 678 materiałów ceramicznych, w tym Ceramic, Aerogel, Boride Carbide, Ceramic Matrix Composite, Clay, Concrete, Glass, Glaze, Halide, High Temp Ceramic Resin, HydrideMachinable Ceramic, Nitride Oxide, Phosphide/Pnictide, Piezoelectric, Potting/Casting Ceramic, Slurry, Sulfide/Chalcogenide.

5. Science Direct (Elsevier)

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Pełnotekstowa baza zawierająca kolekcję czasopism i książek elektronicznych firmy Elsevier. Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, która została przedłużona na rok 2016. Od połowy roku 2015 w ramach tej samej licencji dostępne są także niektóre książki Elsevier. Obecnie baza oferuje dostęp do 2290 tytułów czasopism i 2519 tytułów książek z takich dziedzin, jak: chemia, inżynieria chemiczna, fizyka, nauki o ziemi, astronomia, matematyka, informatyka, energetyka, ekonomia, biznes i zarządzanie, ochrona środowiska, nauki biologiczne, społeczne i inne. Baza dostępna jest na serwerze ICM Uniwersytetu Warszawskiego.

6. Science on-line

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Oferta bazy obejmuje:

 • dostęp sieciowy poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma
 • wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA
 • dostęp do pełnej zawartości numerów w tym do sekcji ‘Peer-reviews’ (Research Articles + Reports)
 • oraz sekcji ‘News’, niedostępnej w innych konsorcjach / bazach danych
 • dostęp do numerów archiwalnych (pełne teksty od 1997 r. oraz abstrakty - od 6 października 1995r.)
 • dostęp do pełnych tekstów wszystkich artykułów cytowanych lub wymienianych w Science,
 • znajdujących się w kolekcji Highwire (760 czasopism)
 • rozbudowane opcje wyszukiwania w całej zawartości czasopisma od roku 1996
 • interaktywny system linkowania artykułów, cytatów.

Materiały udostępniane bezpłatnie:

 • Science, Science Classic, Science Signaling, SAGE KE spisy treści numeru bieżącego i archiwalnych
 • Science, Science Classic, Science Signaling, SAGE KE, streszczenia i abstrakty
 • Science Supporting Online Material
 • Science Technical Comments
 • ScienceCareers.org wraz z Next Wave i GrantsNet
 • ScienceNOW opowiadania opublikowane w czasie ostatnich 4 tygodni

7. Scopus (Elsevier)

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z czasopism z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

Instrukcja wyszukiwania

8. Springer

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Międzynarodowa baza poświęcona naukom technicznym, medycznym, przyrodniczym, humanistycznym oraz z zakresu matematyki, fizyki, chemii, astronomii. Pozwala na wyszukiwanie elektronicznych wersji czasopism z dostępem on-line do abstraktów, spisów treści oraz pełnych tekstów artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Baza umożliwia wyszukiwanie książek z dostępem do spisów treści i niektórych rozdziałów.

9. Taylor & Francis

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Baza czasopism pełnotekstowych z takich dziedziny jak : nauki techniczne inżynieryjne, przyrodnicze, matematyczne i inne zawartych w poniżejwymienionych kolekcjach dziedzinowych:

 • Engineering, Computing & Technology (156 czasopism)
 • Geography, Planning, Urban & Environment (56 tytuły)
 • Business, Management & Economics (89 tytułów)

10. Web of Science

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Web of Science to pakiet baz bibliograficzno-abstraktowych, tworzonych przez Clarivate Analytics (wcześniej za zarządzanie platformą odpowiadała firma Thomson Reuters), obejmujących wiele dziedzin nauki. Służą one zarówno do poszukiwania informacji na wybrany temat, jak i do prowadzenia analiz cytowań konkretnych publikacji lub autorów.

Web of Science Core Collection składa się z następujących części: Citation Indexes oraz Chemical Indexes i umożliwia przeszukiwanie rekordów bibliograficznych z najważniejszych czasopism, streszczeń konferencji i książek z dziedziny nauk ścisłych i społecznych, sztuki oraz nauk humanistycznych. Generuje poziom wskaźników bibliometrycznych: Impact Factor, Index Hirscha oraz liczbę cytowań (analiza cytowań).

W ramach licencji krajowej na platformie Web of Science dostępne jest także narzędzie InCites, które służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI Narzędzie pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze..
Każdy użytkownik, który chce skorzystać z narzędzia, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science.Konto można założyć wybierając w menu opcję “Sign In” a następnie wybrać “Register”.

11. Wiley Online Library

Dostęp do bazy wyłącznie w sieci PM

Baza Wiley-Blackwell udostępnia elektroniczne wersje czasopism opublikowanych przez wydawnictwo Wiley-Blackwell. Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje ponad 1600 tytułów czasopism z zakresu nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. Serwis zawiera spisy treści poszczególnych numerów czasopism, abstrakty oraz pełne teksty artykułów.

Autor: Website Administrator

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę