1. Karta niezgodności, Karta działań korygujących <<pobierz>>
  1. Wniosek o opracowanie / aktualizację Księgi Jakości / Procedury / Załącznika <<pobierz>>
  2. Karta zmian Księgi Jakości / Procedur / Załączników <<pobierz>>
  1. Sprawozdanie z praktyki lądowej <<pobierz>>
  2. Sprawozdanie z praktyki morskiej <<pobierz>>
  1. A Protokół egzaminu dyplomowego <<pobierz>>
    B Protokół egzaminu dyplomowego - STCW <<pobierz>>
  1. Instrukcja do ćwiczeń/laboratorium/symulatora <<pobierz>>