Certyfikat Uznania Akademia Morska w Szczecinie


Certyfikat Uznania Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu
  


Certyfikat Uznania Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu


Certyfikat Uznania Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego
  


Certyfikat Uznania Ośrodek Szkoleniowy Rybołówstwa Bałtyckiego


Certyfikat Uznania Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich
  
Lista uznanych Morskich Jednostek Edukacyjnych w raz z zakresem ich uznania znajduje się na stronie internetowej ministerstwa właściwego ds. gospodarki morskiej.

Przydatne linki:

http://www.imo.org/
https://www.gov.pl/gospodarkamorska/cmke
http://www.ums.gov.pl/
http://www.umgdy.gov.pl/
http://www.umsl.gov.pl/