Wydział Nawigacyjny

Szkolenie zatytułowane jest: „Zarządzanie w Akademii Morskiej projektami (współ)finansowanymi ze źródeł międzynarodowych”. 

W dniach 15-16 maja w Kłajpedzie odbyło się Forum LNG (Klaipeda LNG Forum 2019) zorganizowane wspólnie przez Park Naukowo Technologiczny w Kłajpedzie, firmę Klaipedos Nafta oraz ambasadę Holandii.

CTTM zaprasza pracowników AM na szkolenie dotyczące możliwości i funkcji specjalistycznej bazy danych pn. Patent Inspiration.

Realizatorzy  projektu MareMed – CIAM Sp. z o.o. oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny – ogłosili konkurs na projekty obejmujące wszelkie prace B+R oraz wszelkie wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, a także nowe innowacyjne pomysły o potencjale rynkowym, które mogą podlegać procesowi komercjalizacji.

CTTM zaprasza pracowników AM na szkolenie zatytułowane: „Kluczowe elementy dobrego wniosku o dofinansowanie”, które odbędzie się  9 maja (czwartek) w godzinach 9:30 - 11:30. Zgłoszenia na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..