Wydział Mechaniczny

Rady Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna :

 1. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak, prof. AM - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Andrzej Adamkiewicz, prof. AM
 3. dr hab. inż. Artur Bejger, prof. AM
 4. dr hab. inż. Cezary Behrendt, prof. AM – zastępca przewodniczącego
 5. prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski
 6. dr hab. inż. Leszek Chybowski, prof. AM
 7. dr hab. inż. Katarzyna Gawdzińska, prof. AM
 8. prof. dr hab. inż. Oleh Klyus
 9. dr hab. inż. Jaromir Mysłowski, prof. AM
 10. dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski, prof. AM
 11. prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
 12. dr hab. inż. Aleksandr Waliszyn, prof. AM
 13. dr inż. Tadeusz Borkowski, prof. AM
 14. dr inż. Katarzyna Bryll
 15. dr inż. Jan Drzewieniecki
 16. dr inż. Zenon Grządziel
 17. dr inż. Andrzej Jakubowski
 18. dr inż. Robert Jasionowski
 19. dr inż. Przemysław Kowalak
 20. dr inż. Marcin Matuszak
 21. dr inż. Jan Monieta
 22. dr inż. Marcin Szczepanek - sekretarz
 23. dr inż. Ewelina Złoczowska