Wydział Mechaniczny

 
.doc
.odt
Podanie o zgodę na powtarzanie semestru
Podanie o przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne
Podanie o rozłożenie na raty opłat za studia niestacjonarne
Podanie o urlop dziekański
Podanie o wznowienie studiów
Podanie o skreślenie z listy studentów