Wydział Mechaniczny

 • Studia I stopnia 21.01.2019 – 30.03.2019
 • Studia II stopnia 25.03.2019 – 15.06.2019
Opłata roczna za studia niestacjonarne pierwszego stopnia w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach wynosi:
 • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
 • Mechatronika - 2950,00 złotych

Opłata roczna za studia niestacjonarne drugiego stopnia wynosi w roku akademickim 2018/2019 na kierunku wynosi:

 • Mechanika i budowa maszyn - 2950,00 złotych
 • I Mibm C01                  dr Agata Kowalska
 • I Mibm C02                  mgr inż. Andrzej Zarębski
 • I MT                           mgr inż. Radosław Gordon
 • II ESO C01                   dr Konrad Marosek
 • II ESO C02                   mgr inż. Marcin Matuszak
 • II DiRMiUO                  dr Magdalena Ślączka-Wilk
 • II MT                          mgr inż. Konrad Ćwirko
 • III ESO C01                  dr inż. Jan Monieta
 • III ESO C02                  dr inż. Agnieszka Kalbarczyk-Jedynak
 • III DiRMiUO                 mgr Marcin Krogulec
 • III MT                         dr inż. Jarosław Duda
 • IV ESO C01                  dr inż. Andrzej Jakubowski
 • IV ESO C02                  dr inż. Ewelina Złoczowska
 • IV DiRMiUO                  dr inż. Ryszard Żełudziewicz
 • IV MT                         mgr inż. Andrzej Dreas