Wydział Mechaniczny


Uwaga absolwenci kierunku Mechatronika, specjalności Elektroautomatyka okrętowa.

Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych i Praktyk Wydziału Mechanicznego informuje, że zgodnie z treścią Par. 89. ust 2. Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r., poz. 802):

"Osoby, które ukończyły szkolenie kwalifikacyjne na poziomie operacyjnym lub zarządzania w dziale pokładowym albo dziale maszynowym w żegludze międzynarodowej, przeprowadzone w oparciu o program szkolenia określony w przepisach [...] spełniają warunki do uzyskania świadectwa przeszkolenia w zakresie nautycznego dowodzenia statkiem albo świadectwa przeszkolenia w zakresie dowodzenia siłownią okrętową odpowiednio do ukończonego szkolenia."

Ww. świadectwo wydaje Urząd Morski na wniosek zainteresowanego (absolwenta).