Autor(s) Gabriel-Półrolniczak, Urszula
Autor(s) Szaniawska, Daniela
Autor(s) Ćwirko, Konrad
Autor(s) Szmukała, Magdalena
Date of issue 2013
ISSN 0368-0827 pl_PL
Abstract Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu ultrafiltracji odpadowej solanki z zakładów przetwórstwa rybnego z zastosowaniem membran ceramicznych o cut-off 300 i 150 kDa. Testy ultrafiltracyjne prowadzono w zakresie pH 5,0÷6,7 dla TMP 0,1÷0,2 MPa i CFV 60 dm3/h. Analizowano wpływ czasu filtracji, ciśnienia transmembranowego i cut-off membrany na wydajność procesu separacji i skuteczność zatrzymywania białka ogólnego i tłuszczu oraz identyfikowano główne opory transportu masy, opór warstwy aktywnej membrany, RM i opór spowodowany foulingiem, RF .
Publisher Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Title Ultrafiltration of waste brine generated by fish meal industry
Type Journal Article en_US