Autor(s) Grządziel, Zenon
Autor(s) Kuźniewski, Bolesław
Date of issue 2010
ISSN - pl_PL
Abstract
Publisher MECHANIK
Title Symulacja komputerowa i doświadczalna weryfikacja obciążeń działających na elementy urządzenia tłumiącego falowanie wody
Type Journal Article en_US