Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2019
ISSN 1733-2486 pl_PL
Abstract Porty jachtowe świadczą rozmaite usługi przede wszystkim na rzecz ludzi, środków transportu lądowego, a przede wszystkim na rzecz jednostek pływających (głównie jachtów). Artykuł dotyczy wodowania i slipowania jachtów – usług, na które w polskich portach jachtowych występuje zapotrzebowanie sezonowe, charakteryzujące się dużą masowością. Ze względu na konieczność zaangażowania dużej liczby osób oraz środków technicznych, jak również odpowiedniego zarządzania całym procesem, aby wodowanie i slipowanie przebiegało bezproblemowo, a jego koszty zostały zoptymalizowane – uznać je można za spore wyzwanie logistyczne dla portów jachtowych. Głównym celem opracowania było przedstawienie teoretycznych, technicznych oraz organizacyjnych aspektów związanych z wodowaniem i slipowaniem jachtów. Na uwagę zasługuje fakt, że temat ten bardzo rzadko jest podejmowany w opracowaniach naukowych, przez co artykuł można uznać za innowacyjny i wypełniający w pewnym stopniu istniejącą lukę. W opracowaniu posłużono się metodą krytycznej analizy literatury i dokumentacji oraz metodą obserwacji.
Publisher Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Title Wodowanie i slipowanie jachtów jako wyzwanie logistyczne w portach jachtowych
Type Journal Article en_US