Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2017
ISSN 1644-0501 pl_PL
Abstract W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące turystyki żeglarskiej w Chorwacji. Zaprezentowano ofertę dla żeglarzy, uwzględniającą zarówno walory naturalne, jak i infrastrukturę reprezentowaną przez porty jachtowe oraz omówiono znaczenie turystyki żeglarskiej dla gospodarki kraju oraz przyjęty model zarządzania. Druga część artykułu poświęcona jest czasowej dostępności transportowej Chorwacji dla polskich żeglarzy. W tym aspekcie poddano analizie wybrane połączenia lotnicze i drogowe pomiędzy wybranymi miastami polskimi i chorwackimi, koncentrując się na destynacjach o szczególnym znaczeniu dla turystyki żeglarskiej. W dalszej części opracowania opisano możliwości czarterowania jachtów w Chorwacji, a także dokonano porównania cen za postoje w polskich i chorwackich portach jachtowych. Głównym celem analiz i rozważań zawartych w artykule było przedstawienie oferty turystycznej Chorwacji kierowanej do żeglarzy w aspekcie jej atrakcyjności i dostępności dla żeglarzy polskich.
Publisher
Title Atrakcyjność oferty Chorwacji w zakresie turystyki żeglarskiej dla polskich turystów
Type Journal Article en_US