Autor(s) Hącia, Ewa
Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2017
ISSN 1733-2486 pl_PL
Abstract Celem artykułu jest przeanalizowanie oferty w zakresie usług świadczonych w portach i przystaniach jachtowych należących do Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. W pierwszym etapie analizie poddano świadczone usługi, w wyniku czego dokonano ich klasyfikacji. W szczególny sposób uwzględniono liczbę obiektów, mających w ofercie dane usługi. W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki analizy struktury zbioru portów w aspekcie ich oferty usługowej z zastosowaniem wybranych statystyk opisowych tj. miar tendencji centralnej i zróżnicowania. Wyniki przeprowadzonych badań mogą być wsparciem procesów logistycznych w porcie jachtowym postrzeganym jako przedsiębiorstwo usługowe w zakresie takiego planowania oraz realizacji usług, aby w maksymalnym stopniu odpowiadały one potrzebom konsumentów.
Publisher
Title System logistyczny portów jachtowych
Type Journal Article en_US