Autor(s) Łapko, Aleksandra
Autor(s) Mąkosza, Agnieszka
Date of issue 2017
ISSN 1644-0501 pl_PL
Abstract Artykuł dotyczy kwestii bezpieczeństwa uprawiania turystyki żeglarskiej. Autorzy wyszli z założenia, że bezpieczeństwo wpływa na atrakcyjność danego akwenu i przekłada się na jego popularność wśród żeglarzy. W opracowaniu przedstawiono propozycję klasyfikacji czynników wpływających na bezpieczeństwo żeglugi na danym akwenie, a następnie dokonano charakterystyki wybranych z nich. Omówiono również organizację systemu ratownictwa bazując na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. W kolejnej części artykułu zawarto analizę przyczyn wypadków z udziałem jachtów, które miały miejsce w latach 2010-2015 na wodach województwa zachodniopomorskiego. Z przedstawionych danych wynika, że najczęściej zdarzenia te były następstwem awarii technicznych jednostek a także błędów ludzkich.
Publisher 2017 | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki
Title Czynniki wpływające na bezpieczeństwo uprawiania turystyki żeglarskiej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Type Journal Article en_US