Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2017
ISSN 2450-7733 pl_PL
Abstract Kategoryzacja portów jachtowych staje się na świecie coraz popularniejszym zjawiskiem. Wynika to z faktu, że rosnąca konkurencja wymusza na tych obiektach działania pomagające w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, wzmacniające pozytywny wizerunek i wspierające sprzedaż. W artykule poddano analizie dwa najpopularniejsze systemy kategoryzacji portów jachtowych o zasięgu międzynarodowym: The Gold Anchor Award Scheme oraz Blue Star Marina Certification System. Porównywano m.in. ich zasięg, obszary funkcjonalne portów oceniane podczas audytów certyfikacyjnych oraz wsparcie informacyjno-promocyjne zapewniane portom posiadającym dany certyfikat.
Publisher 2017 | STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
Title Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
Type Journal Article en_US