Autor(s) Chmiel, Jarosław
Autor(s) Jasionowski, Robert
Autor(s) Przetakiewicz, Wojciech
Date of issue 2003
ISSN # pl_PL
Abstract Przedstawiono wyniki badań odporności kawitacyjnej i korozyjno- kawitacyjnej stopów intermetalicznych z układów Fe-Al i Cu-Mn-Al. Skład badanych stopów odpowiada składom składników fazowych, występujących w wieloskładnikowych brązach manganowo – aluminiowych. Analizowano przebieg niszczenia korozyjno – kawitacyjnego tych stopów. Oceniono przydatność stopów intermetalicznych jako materiałów modelowych do badania zużycia korozyjno – kawitacyjnego.
Publisher Problemy Eksploatacji
Title Właściwości korozyjno – kawitacyjne składników fazowych brązów manganowo – aluminiowych
Type Journal Article en_US