Autor(s) Łapko, Aleksandra
Autor(s) Kamińska, Magdalena
Date of issue 2016
ISSN 1644-0501 pl_PL
Abstract W pierwszej części opracowania przedstawiono podstawowe informacje dotyczące osób niepełnosprawnych w Polsce. Zdefiniowano i omówiono charakterystyczne dla tej grupy potrzeby oraz wynikające z nich potencjalne ograniczenia w uprawianiu turystyki. Zwrócono uwagę na pozytywny wpływ turystyki żeglarskiej na zdrowie niepełnosprawnych osób żeglujących. W drugiej części artykułu poddano analizie dostępną w Polsce, w roku 2015, ofertę rejsów i szkoleń żeglarskich, organizowanych z myślą o osobach niepełnosprawnych. Omówiono również dostosowania w zakresie konstrukcji i wyposażenia jachtów uwzględniające różne rodzaje niepełnosprawności żeglujących na ich pokładach turystów. Skoncentrowano się na aspektach ekonomicznych, przeanalizowano sposób kalkulacji cen dostępnych rejsów oraz koszty, jakie uczestnicy musieliby ponieść w związku z uczestnictwem w wybranym szkoleniu żeglarskim. Głównym celem analiz i rozważań zawartych w artykule było określenie dostępności i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wybranych elementów produktu turystyki żeglarskiej, przy założeniu, że odpowiednia oferta w tym zakresie warunkuje rozwój ruchu turystycznego w wybranym segmencie turystów
Publisher 2016 | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki
Title Rejsy i szkolenia żeglarskie dla osób niepełnosprawnych jako modyfikacja produktu turystycznego służąca intensyfikacji ruchu turystycznego w tym segmencie
Type Journal Article en_US