Autor(s) Monieta, Jan
Date of issue 2015
ISSN 2300-9896 pl_PL
Abstract W czasie prac badawczych dotyczących tłokowych silników spalinowych często potrzebne są dane techniczne tych obiektów. Dane te są zwykle rozproszone i dotarcie do niektórych jest utrudnione lub niemożliwe. Opracowano, zatem elektroniczną bazę danych o najważniejszych producentach okrętowych tłokowych silnikach spalinowych dla potrzeb badań eksploatacyjnych w celu zgromadzenia niezbędnych informacji. W tej pracy przedstawiono bazę danych głównych polskich producentów okrętowych tłokowych silników spalinowych. Informacje zostały pozyskane z różnych źródeł, takich jak: strony internetowe producentów, katalogi reklamowe, książki i czasopisma o tematyce związanej z okrętowymi silnikami spalinowymi. Informacje te zostały zebrane i zapisane przy pomocy programu Microsoft Office. Zgromadzone dane podzielono na silniki napędu głównego i pomocnicze, zawierający dane o producentach, typach i parametrach silników dwusuwowych i czterosuwowych. Baza umożliwia uzupełnianie i modyfikację wprowadzonych danych. Wyprodukowane silniki eksploatowane są zwykle przez kilkadziesiąt lat po wytworzeniu na obiektach pływających.
Publisher Combustion Engines
Title Baza danych o tłokowych silnikach okrętowych produkowanych w H. Cegielski Poznań S. A. i ZUT Zgoda
Type Journal Article en_US