Autor(s) Monieta, Jan
Date of issue 2015
ISSN 1231-5478 pl_PL
Abstract W artykule przedstawiono przegląd wybranych pojęć i metod stosowanych w analizach bezpieczeństwa systemów transportowych w świetle literatury z tego obszaru. Wskazano na istniejące niejednoznaczności niektórych terminów stosowanych w ocenie ryzyka obiektów antropo-technicznych..W pracy przedstawiono także wyniki badań zdarzeń niepożądanych jednego armatora w okresie dwunastu lat. Badania obejmowały statki handlowe głównie do przewozów masowych oraz ich układy i elementy. Przeprowadzono analizę konsekwencji obejmujące oszacowanie skutków wypadków ludzi, mienia i środowiska. Wyznaczono wybrane wskaźniki bezpieczeństwa. Podjęto próbę oceny przyczyn inicjujących wypadki ich udziału w poniesionych stratach materialnych i ryzyku zdarzeń niepożądanych. Największe straty zdarzeń niepożądanych wystąpiły w części pokładowej statków i zaszły głównie w wyniku kolizji. Największe ryzyko wypadków spowodowane było przez człowieka, dlatego wymagana jest dbałość o podniesienie kwalifikacji załóg statków, wzrost automatyzacji i zastosowania systemów doradczych sterowania eksploatacją. Ryzyko zdarzeń zainicjowanych przez obiekty techniki pokładowej i maszynowej statków było znacznie mniejsze, a zdarzeń spowodowane przez środowisko było najmniejsze.
Publisher Logistyka
Title Zastosowanie miar bezpieczeństwa do oceny zdarzeń niepożądanych statków morskich
Type Journal Article en_US