Autor(s) Ćwirko, Konrad
Autor(s) Szaniawska, Daniela
Autor(s) Gabriel-Półrolniczak, dr inż Urszula
Date of issue 2013
ISSN 0368-0827 pl_PL
Abstract W pracy zaprezentowano wyniki badań procesu ultrafiltracji modelowych roztworów mioglobiny. Badano wpływ TMP i pH na wydajność i selektywność membrany. Testy ultrafiltracyjne były prowadzone przy użyciu płaskich membran ceramicznych z TiO2 /ZrO2 o cut-off 50 kDa w następujących warunkach: temperatura 20oC, CFV 60 dm3/h, TMP 0,05÷0,2 MPa, pH 3,3÷8,9, stężenie białka 0,005%. Przeprowadzono eksperymenty z zakresu modelowania molekularnego w celu określenia rozmiaru, kształtu oraz właściwości elektrostatycznych analizowanego białka.
Publisher Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Title Investigation on separation properties of ceramic membranes in UF process of model myoglobin solutions.
Type Journal Article en_US