Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2014
ISSN 1231-5478 pl_PL
Abstract W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, które służyły określeniu wiedzy związanej z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Wiedza tej grupy jest szczególnie istotna ponieważ rekrutować się z niej będą przyszłe kadry odpowiadające za szeroko pojętą politykę transportową. Przeprowadzone badania pozwoliły również na określenie głównych, zdaniem studentów, problemów w obszarze systemu dostaw realizowanych w centrum Szczecina. Z przeprowadzonych badań wynika, że w społeczności studenckiej Akademii Morskiej w Szczecinie, istnieje stosunkowo wysoka świadomość problematyki zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Respondenci jednak mieli niewielką widzę dotyczącą podejmowanych w Szczecinie działań w tym zakresie, jak również na temat projektów europejskich poświęconym problemom zrównoważonego rozwoju transportu towarowego. Należy więc zintensyfikować działania informacyjne i edukacyjne w tym zakresie.
Publisher Logistyka
Title Zrównoważony rozwój transportu towarowego w Szczecinie w opinii studentów Akademii Morskiej
Type Journal Article en_US