Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2014
ISSN 1231-5478 pl_PL
Abstract W artykule przeanalizowano elementy oferty turystycznej portów jachtowych województwa zachodniopomorskiego. Prezentowane dane zostały zebrane w wyniku badań własnych prowadzonych w latach 2012 – 2013 na terenie 24 portów jachtowych. Ich wyniki są istotne z uwagi na strategiczne znaczenie jakie dla województwa zachodniopomorskiego ma rozwój turystyki żeglarskiej. W pierwszej części artykułu zaprezentowano podstawowe definicje związane z portami jachtowymi i ich wyposażeniem, a także wskazano na specyficzną rolę jaką porty jachtowe pełnią w produkcie turystycznym dedykowanym żeglarzom. W dalszej części artykułu przedstawiono elementy oferty występujące najczęściej a także wykazano istniejące braki. Stwierdzono m.in. że zachodniopomorskie porty w niewielkim stopniu przygotowane są do obsługi jachtów motorowych. Wykazano również stosunkowo niskie kompetencje językowe pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za obsługę turystów, co może przyczyniać się do spadku poziomu obsługi klientów zagranicznych.
Publisher Logistyka
Title Oferta turystyczna zachodniopomorskich portów jachtowych
Type Journal Article en_US