Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2013
ISSN 1509-5878 pl_PL
Abstract Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na Świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego co obecnie widoczne jest w krajach, gdzie rozwój turystyki żeglarskiej następował stopniowo i systematycznie. O ile, widoczne na polskim rynku turystyki żeglarskiej tendencje związane są głównie z nadrabianiem zaległości powstałych w wyniku kilkudziesięcioletniego braku inwestycji w infrastrukturę portów jachtowych, to tendencje i kierunki rozwoju turystyki żeglarskiej, które można obserwować na świecie są odpowiedzią na zmiany ze strony popytowej, warunkowane głównie zmianami czynników pozaekonomicznych.
Publisher Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Title Wybrane tendencje i kierunki rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na Świecie
Type Journal Article en_US