Autor(s) Iwan, Stanisław
Autor(s) Łapko, Aleksandra
Date of issue 2013
ISSN 1509-5878 pl_PL
Abstract Zrównoważony miejski transport towarowy stanowi dziś poważne wyzwanie dla większości aglomeracji europejskich. W opracowaniu przedstawiono koncepcję wykorzystania partnerstw publiczno-prywatnych w obszarze przewozu ładunków w miastach na przykładzie Partnerstw na Rzecz Jakości Transportu Towarowego. Omówiono założenia oraz zasady funkcjonowania tego typu porozumień oraz przykłady ich wdrażania w praktyce
Publisher Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe
Title Zastosowanie koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego w towarowym transporcie miejskim, Autobusy
Type Journal Article en_US