Autor(s) Łapko, Aleksandra
Autor(s) Kijewska, Kinga
Date of issue 2012
ISSN 1644-275X pl_PL
Abstract
Publisher Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki
Title Wybrane przykłady dobrych praktyk w obszarze transportu miejskiego jako odpowiedź na wyzwania zrównoważonego rozwoju
Type Journal Article en_US