Autor(s) Ćwirko, Konrad
Autor(s) Szaniawska, Daniela
Autor(s) Bonisławska, dr inż. Małgorzata
Date of issue 2011
ISSN 0368-0827 pl_PL
Abstract Stopień odzysku wody (permeatu) jest bardzo ważnym parametrem procesowym w oczyszczaniu wód z zastosowaniem technik membranowych. Najczęściej stosowanym sposobem prowadzenia procesu membranowego, pozwalającym na kontrolę stopnia odzysku jest system periodyczny, w którym cykle fi ltracji i przemywania są realizowane naprzemiennie. Na stopień odzysku wody, S w takim systemie mają wpływ dwa główne parametry, wydajność membrany oraz czas pomiędzy dwoma cyklami płukania wstecznego lub mycia membran. W rozwiązaniach przemysłowych, w celu uzyskania wysokiego stopnia odzysku, projektowane są najczęściej dwustopniowe układy fi ltracji membranowej, pracujące w systemie periodycznym. W stopniu I fi ltracja prowadzona jest z zastosowaniem modułów o większej powierzchni membran. W stopniu drugim realizowane jest zatężania retentatu ze stopnia I przy użyciu modułów o mniejszej powierzchni membran. Taki system pozwala na zwiększenie stopnia odzysku uzyskanego w stopniu I i jednocześnie zmniejszenie ilość retentatu, odpadu z uzdatniania wody poddawanego utylizacji [1]. Wcześniejsze badania procesu uzdatniania wód z wylęgarni ryb z zastosowaniem membran ceramicznych 1 kDa, zrealizowane w jednostopniowym systemie periodycznym złożonym z trzech cykli – fi ltracja/ mycie membran wodą dejonizowaną wykazały, że w badanym procesie za spadek objętościowego strumienia permeatu w czasie długiej pracy membran w większym stopniu odpowiedzialny jest fouling odwracalny [2]. W takim przypadku celowe jest stosowanie systemów periodycznych dwustopniowych. W pracy przestawiono wyniki badań procesu oczyszczania wód opuszczających wylęgarnię ryb w systemie dwustopniowym z zastosowaniem membran ceramicznych oraz modułów 3-rurowego (stopień I) i 1-rurowego (stopień II). Celem badań była analiza wydajności i selektywności membran o cut-off 1 kDa oraz wyznaczenie stopnia odzysku permeatu.
Publisher Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Title Badanie stopnia odzysku permeatu w dwustopniowym procesie oczyszczania wody z wylęgarni ryb z zastosowaniem membran nieorganicznych
Type Journal Article en_US