Autor(s) Szaniawska, Daniela
Autor(s) Ćwirko, Konrad
Autor(s) Gabriel-Półrolniczak, dr inż. Urszula
Date of issue 2014
ISSN 0368-0827 pl_PL
Abstract Podstawową zaletą zastosowania procesów membranowych do oczyszczania zużytych solanek powstających w przetwórstwie ryb jest możliwość jednoczesnej regeneracji solanki w celu zawrócenia do procesu technologicznego oraz odzysku koncentratu rybnych protein i produktów hydrolizy białka, który może stanowić surowiec wtórny. Z uwagi na to, że zużyte solanki zawierają stałe części ryb, substancje tłuszczowe, białka, niebiałkowe związki amonowe, sole mineralne, głównie NaCl, zanieczyszczenia na różnym poziomie rozdrobnienia, skuteczna technologia regeneracji solanki powinna składać się z co najmniej kilku zintegrowanych procesów jednostkowych. Wcześniejsze prace nad zastosowaniem membran ceramicznych do oczyszczania zużytych solanek w procesie fi ltracji połączonym z ultrafi ltracją wykazały, że membrany o cut-off 150 kDa zatrzymują w wysokim stopniu tłuszcze (powyżej 90%) oraz białko ogólne na poziomie do 50% [Kuca i Szaniawska, 2009a,b; Kuca i Szaniawska, 2010; Szaniawska, 2013; Szaniawska i in., 2013]. W pracy przedstawiono wyniki badań procesu separacji białka i produktów hydrolizy białka z odpadowych solanek przemysłowych z zastosowaniem ultrafi ltracyjnych membran ceramicznych i zintegrowanego systemu membranowego złożonego z fi ltracji wstępnej oraz dwuetapowej ultrafi ltracji z zastosowaniem membran o różnej rozdzielczości w zakresie 300÷50 kDa. Celem pracy była ocena zakresu mas molowych protein i produktów hydrolizy białka zatrzymywanych przez badane membrany.
Publisher Inżynieria i Aparatura Chemiczna
Title Separacja białka i produktów hydrolizy białka z odpadowych solanekz zastosowaniem ultrafi ltracyjnych membran ceramicznychi wielostopniowego systemu membranowego
Type Journal Article en_US