Aleksandra Łapko

Faculty: Faculty of Economics and Transport Engineering/Institute of Transport Management
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT, MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS

Research topics

Socio-economic and behavioural research and forwar, Logistics, Inland water transport, Sustainable transport, Ships and yachts designing

Key words: nautical tourism, urban tourism, logistics and transport, sustainable transport, logistics in service industry

Expert publications

Łapko, Aleksandra;Kijewska, Kinga Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki, 2012)
Iwan, Stanisław;Łapko, Aleksandra Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013)
Łapko, Aleksandra Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013)
Łapko, Aleksandra Logistyka, 2014)
Łapko, Aleksandra Procedia Social and Behavioral Sciences, 2014)
Łapko, Aleksandra;Kamińska, Magdalena 2016 | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2016)
Łapko, Aleksandra 2017 | STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, 2017)
Łapko, Aleksandra;Hącia, Ewa Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin, 2017)
Łapko, Aleksandra;Mąkosza, Agnieszka 2017 | Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2017)
Hącia, Ewa;Łapko, Aleksandra DIEM : Dubrovnik International Economic Meeting, 2017)
Hącia, Ewa;Łapko, Aleksandra , 2017)
Łapko, Aleksandra;Osypchuk, Oleksandra European Journal of Service Management, 2018)
Łapko, Aleksandra 2018 | 13 pkt. | Scientific Journal of University of Szczecin "Service Management", 2018)
Hącia, Ewa;Łapko, Aleksandra 2018 | 10 pkt. | PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 2018)
Łapko, Aleksandra;Müller, Martina 2018 | 14 pkt. | International Journal of Contemporary Management, 2018)
Łapko, Aleksandra;Strulak-Wójcikiewicz, Roma;Landowski, Marek;Wieczorek, Radosław , 2019)
Łapko, Aleksandra Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2019)
Łapko, Aleksandra;Hącia, Ewa;Strulak-Wójcikiewicz, Roma;Wagner, Natalia Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2019)
Strulak-Wójcikiewicz, Roma;Łapko, Aleksandra;Hącia, Ewa;Wagner, Natalia Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2019)
Łapko, Aleksandra Transportation Research Procedia, 2019)
Łapko, Aleksandra;Panasiuk, Aleksander Transportation Research Procedia, 2019)