Artur Bejger

Faculty: Faculty of Marine Engineering/Chair of Diagnostics and Maintenance of Marine Equipment
Research areas

ENERGY AND ENVIROMENT, MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS

Research topics

Low carbon energy, Renewable energy resources, Technologies for low emission and green vehicles, Machines building, exploitation and diagnostics, Diagnosis of polymer, metal, ceramic materials and

Key words: Diagnostic, Acoustic Emission, Vibration, Condition Monitoring

Expert publications

Bejger, Artur;Gordon, Radosław;Kozak, Maciej Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin,, 2016)
Gawdzińska, Katarzyna;Chybowski, Leszek;Bejger, Artur;Krile, Srećko METALURGIJA, 2016)
Bejger, Artur;Gawdzińska, Katarzyna Applied Mechanics and Materials, 2015)
Bejger, Artur;Drzewieniecki, Jan 2015 | 8 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2015)
Bejger, Artur;Gawdzińska, Katarzyna 2015 | 25 pkt. | METALURGIJA, 2015)
Bejger, Artur 2015 | 7 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2015)
Gawdzińska, Katarzyna;Kostrzewa, Waldemar;Bejger, Artur 2013 | 5 pkt. | Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Bejger, Artur 2014 | 5 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2014)
Gucma, Maciej;Gawdzińska, Katarzyna;Bejger, Artur 2014 | 5 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2014)
Bejger, Artur;Gawdzińska, Katarzyna 2013 | 5 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2013)
Bejger, Artur 2013 | 5 pkt. | Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Bejger, Artur;Nozdrzykowski, Krzysztof 2013 | 5 pkt. | Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Bejger, Artur 2009 | 10 pkt. | POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Bejger, Artur 2012 | 7 pkt. | Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2012)
Bejger, Artur;Gawdzińska, Katarzyna 2012 | 7 pkt. | Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2012)
Bejger, Artur;Berczyński, Stefan 2012 | 7 pkt. | Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 2012)
Bejger, Artur 2010 | 20 pkt. | ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2010)
Bejger, Artur 2011 | 6 pkt. | Journal of Polish CIMAC, 2011)
Bejger, Artur 2011 | 6 pkt. | Journal of Polish CIMAC, 2011)
Bejger, Artur 2011 | 6 pkt. | Journal of Polish CIMAC, 2011)
Bejger, Artur 2009 | 4 pkt. | DIAGNOSTYKA, 2009)
Bejger, Artur;Gawdzińska, Katarzyna 2009 | 10 pkt. | POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, 2009)
Bejger, Artur Nadieżnost i Efiektiwnost Tiechniczieskich Sistiem. Mieżdunarodnyj Sbornik Naucznych Trudow, 2009)
Bejger, Artur Nadieżnost i Efiektiwnost Tiechniczieskich Sistiem. Mieżdunarodnyj Sbornik Naucznych Trudow, 2009)
Bejger, Artur Nadieżnost i Efiektiwnost Tiechniczieskich Sistiem. Mieżdunarodnyj Sbornik Naucznych, 2009)
Bejger, Artur;Przetakiewicz, Wojciech;Pijanowski, Marek;Kochmański, Paweł;Kostrzewa, Waldemar 2016 | 7 pkt. | Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2016)
Gawdzińska, Katarzyna;Łapawa, Rafał;Bejger, Artur;Nozdrzykowski, Krzysztof 2018 | 7 pkt. | Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 2018)