Mateusz Bilewski

Faculty: Faculty of Navigation/Marine Traffic Engineering Centre
Research areas

LOGISTICS AND TRANSPORT, SPACE AND NAVIGATION, ICT, MECHANICAL ENGINEERING AND MECHATRONICS

Research topics

Maritime transport, Safety of navigation, Internet on Things, A new generation of components and systems, Automatics

Key words: navigation, electronics, automatics, programming, C#

Expert publications

Zalewski, Paweł;Muczyński, Bartosz;Gucma, Maciej;Bilewski, Mateusz Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Nowy, Agnieszka;Gucma, Lucjan;Bilewski, Mateusz Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Juszkiewicz, Wiesław;Muczyński, Bartosz;Gucma, Maciej;Bilewski, Mateusz Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2013)
Bilewski, Mateusz;Gucma, Maciej;Dariusz, Karkos;Muczyński, Bartosz;Woś, Krzysztof Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie, 2014)
Muczyński, Bartosz;Gucma, Maciej;Bilewski, Mateusz , 2016)
Bilewski, Mateusz;Zalewski, Paweł TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2016)
Gucma, Lucjan;Bilewski, Mateusz;Artyszuk, Jarosław;Drwięga, Kinga 2017 | TransNav - The International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 2017)
Bilewski, Mateusz;Marcjan, Krzysztof;Dzikowski, Remigiusz , 2017)
Przywarty, Marcin;Dzwonkowski, Jan;Bilewski, Mateusz , 2018)
Przywarty, Marcin;Muczyński, Bartosz;Bilewski, Mateusz , 2018)
Gucma, Stanisław;Gucma, Maciej;Gralak, Rafał;Bilewski, Mateusz;Muczyński, Bartosz , 2019)