Main Library - E-journals - Akademia Morska w Szczecinie
Skip to content

Ustawienia dostępności

Rozmiar czcionki
Wysoki kontrast
Animacje
Kolory

Tryb ciemny włączony na podstawie ustawień systemowych.
Przejdź do , żeby zmienić ustawienia.

Godło Polski: orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo Logo Akademii Morskiej: czerwony gryf w złotej koronie, z żółtym dziobem, zwrócony w prawo Maritime University of Szczecin

Unia Europejska

Main Library E-journals

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin have been indexed in the Web of ScienceTM Core Collection Emerging Sources Citation Index Backfile database (ESCI Backfile), constituting the archive of the ESCI database. The “ESCI backfile” archive includes articles published in the years 2005-2014.
The subject matter of the notebooks includes nautical issues, ship operation, operation of ship power plants.

Acta Mechanica et Automatica

Advances in Manufacturing Science and Technology

Advances in Materials Science

Applied Mathematics and Computer Sciences : International Journal

Archives of Control Sciences

Archives of Electrical Engineering

Archives of Environmental Protection

Archives of Foundry Engineering

Archives of Materials Science and Engineering

Archives of Metallurgy and Materials

Archives of Transport

Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Baltic Transport Journal (open access only to archival issues)

Computational Methods in Science and Technology

Control and Cybernetics (open access only to archival issues)

Człowiek i Środowisko

Eurologistics

Foundations of Civil and Environmental Engineering

International Journal of Industrial Engineering & Production Research

Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering

Journal of Automation, Mobile Robotics & Intelligent Systems

Journal of Polish Society of Geometry and Engineering Graphics (Bulletin of the Polish Society of Geometry and Engineering Graphics)

Journal of Theoretical and Applied Mechanics

Management Systems in Productions Engineering = Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji

Marine Electronics

Maritime Reporter

Materials Science Poland

Nature online (access under a national license)

Operations Research and Decisions

Polish Journal of Ecology

Polish Maritime Research

Research in Logistics & Production

Science Magazine (access under a national license)

Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin = Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie

Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management

Technical Sciences

Tribologia

Urania

World Journal of Engineering and Technology

Autor: Administrator Stron Internetowych

Przeglądarka Internet Explorer nie jest wspierana

Zalecamy użycie innej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlić stronę