Dr inż. Artur Bejger otrzymał wyróżnienie Kapituły Konkursowej podczas targów Technicon Innowacje Gdańsk 2012 za „Urządzenie do bezinwazyjnego diagnozowania układów wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym”. Wynalazek został zaprezentowany w konkursie INNOWACJE w kategorii „Transport – lądowy, wodny i powietrzny”.
Przyrząd rejestruje i analizuje zmianę częstotliwości sygnału związanego z układem wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym. Wynalazek jest znamienny tym, że na dzień dzisiejszy, szczególnie w przypadku silników okrętowych, brak jest urządzenia diagnozującego układ wtryskowy w sposób bezinwazyjny. Co więcej przyrząd można zastosować do zmodyfikowanych silników, które mają być wprowadzone na statkach przewożących gaz ciekły tzw. LNG, w których zastosowane będą układy dwupaliwowe tzn. paliwowo-gazowe.

Uczestnictwo w targach zostało zorganizowane przez Centrum Transferu Technologii Morskich AM.

Gratulujemy wynalazcy!