W dniach 1-3 października w Kairze odbył się XIV Światowy Kongres Nawigacyjny organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Instytutów Nawigacyjnych - IAIN (International Association of Institutes of Navigation).  W kongresie uczestniczył pracownik Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż kpt. ż.w. Arkadiusz Tomczak. W przeddzień rozpoczęcia kongresu odbyły się spotkania Zarządu IAIN, Zgromadzenie Ogólne IAIN, posiedzenie Zarządu EUGIN (Europejskiej Grupy Instytutów Nawigacyjnych) oraz Rady Nadzorczej European Journal of Navigation. W posiedzeniach światowej i europejskiej asocjacji nawigacyjnej wziął udział Arkadiusz Tomczak, który wraz z dr hab. inż. Krzysztofem Czaplewskim, prof. AMW (Wiceprzewodniczący Polskiego Forum Nawigacyjnego, Chairman of EUGIN Council) stanowili polską delegację na coroczne spotkania stowarzyszeń. 

Rekrutacja na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu na studiach niestacjonarnych zostaje przedłużona do 31.10.2012 r. dla poszczególnych kierunków studiów..
Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z uroczystej Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013.
List podsekretarz stanu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Anny Wypych-Namiotko z okazji inauguracji roku akademickiego 2012/2013
W załączeniu przedstawiamy list Ministra Jacka Michałowskiego Szefa Kancelarii Prezydenta RP do Uczestników inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 w Akademii Morskiej w Szczecinie.
Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego przekazujemy w imieniu prof. Barbary Kudryckiej przesłanie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowane do przedstawicieli środowiska akademickiego.
Akademia Morska w Szczecinie posiada wolne miejsca w domach studenckich na rok akademicki 2012/2013. W sprawie zakwaterowania prosimy o kontakt z Administracją Osiedla Akademickiego w akademiku „Pasat” , pokój 14 lub telefoniczny tel: 91 480 96 03
Rektor i Senat Akademii Morskiej w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2012/2013, która odbędzie się 28 i 29 września 2012.
Z okazji 50. rocznicy powstania Szkoły Wilków Morskich na Wałach Chrobrego w Szczecinie Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie oraz Akademia Morska w Szczecinie organizują uroczyste obchody jubileuszu.
Miesiąc wrzesień jest z jednym z najintensywniejszych miesięcy w Ośrodku Szkoleniowym Ratownictwa Morskiego ze względu na przeprowadzane szkolenia dla przyszłych studentów Akademii Morskiej tzw. „Kandydatkę”. Przyszli studenci biorą udział w Zintegrowanym Szkoleniu w zakresie Bezpieczeństwa, które obejmuje: Indywidualne Techniki Ratunkowe, Ochronę Przeciwpożarową, Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej oraz Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólną. Oprócz wykładów, zajęcia odbywają się też w formie praktycznych ćwiczeń.
W związku z przygotowaniem do uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013, odbędzie się obowiązkowe przygotowanie do defilady. Treningi odbywać się będą wg niżej przedstawionego harmonogramu. Jednocześnie informujemy, że w dniu 29 września 2012 r. (sobota) o godz. 7:00 odbędzie się próba generalna w miejscu uroczystości

Obecność obowiązkowa!!!
Program Akademii Morskiej w Szczecinie podczas XII Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki
Dr inż. Witold Kazimierski z Katedry Geoinformatyki zajął pierwsze (ex aequo), a dr Piotr Borkowski z Instytutu Technologii Morskich trzecie miejsce w konkursie na dofinansowanie w ramach projektu Staż Sukcesem Naukowca. STAŻ SUKCESEM NAUKOWCA  to dofinansowany ze środków unijnych projekt, którego celem jest wsparcie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, a przedsiębiorstwami poprzez umożliwienie naukowcom odbycia stażu w wybranych przedsiębiorstwach. Realizatorem projektu i organizatorem konkursu jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP), a sam projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.