W dniach od 29 października do 2 listopada w Tokio miało miejsce 20. Coroczne Zgromadzenie Ogólne członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Uniwersytetów Morskich IAMU. Celem spotkania było omówienie najnowszych postępów i przyszłych trendów w edukacji morskiej, szkoleniach, badaniach. W spotkaniu Akademie Morską reprezentował Pan Prorektor ds. Morskich Pan Arkadiusz Tomczak.

Szeroko omawiano wkład w obsługę statków autonomicznych z morza oraz z lądu, szkolenia przyszłej kadry morskiej przygotowujące do wkroczenia na rynek morski statków autonomicznych czy cyber bezpieczeństwo systemów nawigacyjnych. Tematami paneli było również nowe podejście do zrównoważonej i bezpiecznej eksploatacji statków na obszarach portowych oraz wyzwania i szanse nowych technologii w transporcie morskim.