Dni Adaptacyjne organizowane dla studentów pierwszego roku mają na celu: poznanie władz wydziałów, zapoznanie z historią, dorobkiem i perspektywami po ukończeniu studiów w Akademii Morskiej w Szczecinie.

W trakcie spotkań przedstawiona będzie między innymi: działalność Samorządu Studenckiego działającego na terenie Uczelni oraz możliwość udziału studentów w różnych formach aktywności naukowej, kulturalnej, sportowej oraz społecznej. Istotnym elementem obrazującym funkcjonowanie Uczelni będzie przedstawienie regulaminów miedzy innymi: Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie oraz zasad wnoszenia opłat oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za studia.

 

25.09.2019 ŚRODA

09:00 – 10:00 – spotkanie z władzami wydziału: Dziekanem, prodziekanami, kierownictwem i pracownikami dziekanatu, opiekunami poszczególnych grup. Przedstawienie historii, organizacji i dorobku Uczelni, zadań dziekanatu oraz Regulaminu studiów Akademii Morskiej w Szczecinie.

- Wydział Nawigacyjny – aula prof. Łaskiego ul. Wały Chrobrego 1-2
- Wydział Informatyki i Telekomunikacji (w organizacji) – sala 172 ul. Wały Chrobrego 1-2
- Wydział Mechaniczny – sala 180 ul. Wały Chrobrego 1-2
- Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki (w organizacji) – sala 55 ul. Wały Chrobrego 1-2
- Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu – sala 7 ul. Szczerbcowa

Wydział Nawigacyjny i Wydział Informatyki i Telekomunikacji (w organizacji)
– sala 5 ul. Szczerbcowa

10:00 – 10:30 – spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich
10:30 – 11:00 – spotkanie z przedstawicielami Biblioteki
11:00 – 11:30 – spotkanie z przedstawicielami kół naukowych

Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki  (w organizacji)
– sala 6 ul. Szczerbcowa

10:00 – 10:30 – spotkanie z przedstawicielami kół naukowych
10:30 – 11:00 – spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich
11:00 – 11:30 – spotkanie z przedstawicielami Biblioteki

Wydział Inżynieryjno –Ekonomiczny Transportu – sala 7 ul. Szczerbcowa

10:00 – 10:30 – spotkanie z przedstawicielami Biblioteki
10:30 – 11:00 spotkanie z przedstawicielami kół naukowych
11:00 – 11:30 – spotkanie z przedstawicielami Biura Praktyk Studenckich

Wszystkie wydziały:
12:00 – 14:00 – trening przygotowujący do inauguracji (miejsce zbiórki: Łasztownia – plac przy Starej Rzeźni)
od 15:00 – wydawanie umundurowania z magazynu mundurowego – SDM Passat - ul. Starzyńskiego 9 (dla osób, które nie odebrały munduru w czasie szkolenia w OSRM)

 

26.09.2019 CZWARTEK

Wydział Nawigacyjny i Wydział Informatyki i Telekomunikacji (w organizacji) – sala 5 ul. Szczerbcowa

10:00 – 10:30 – sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Biura Personalizacji Danych Studenta
10:30 – 11:00 – zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego
11:00 – 11:30 – spotkanie z przedstawicielami AZS oraz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie

Wydział Mechaniczny i Wydział Mechatroniki i Elektrotechniki (w organizacji) – sala 6 ul. Szczerbcowa

10:00 – 10:30 spotkanie z przedstawicielami AZS oraz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie
10:30 – 11:00 – sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Biura Personalizacji Danych Studenta
11:00 – 11:30 zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego

Wydział Inżynieryjno – Ekonomiczny Transportu – sala 7 ul. Szczerbcowa

 

10:00 – 10:30 zapoznanie z Regulaminem Studenckiego Domu Marynarza oraz zaprezentowanie działalności Samorządu Studenckiego
10:30 – 11:00 – spotkanie z przedstawicielami AZS oraz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie
11:00 – 11:30 – sprawy organizacyjne: stypendia oraz spotkanie z przedstawicielami Biura Personalizacji Danych Studenta

Wszystkie wydziały:

12:00 – 14:00 – trening przygotowujący do inauguracji (miejsce zbiórki: Łasztownia – plac przy Starej Rzeźni)
od 15:00 – wydawanie umundurowania z magazynu mundurowego – SDM Passat - ul. Starzyńskiego 9 (dla osób, które nie odebrały munduru w czasie szkolenia w OSRM)

27.09.2019 PIĄTEK

Wszystkie wydziały:

08:00 – 10:30 – zwiedzanie statku szkoleniowego NAWIGATOR XXI
11:00 – 13:00 – trening przygotowujący do inauguracji (miejsce zbiórki: Łasztownia – plac przy Starej Rzeźni)
od 13:30 – wydawanie umundurowania z magazynu mundurowego – SDM Passat - ul. Starzyńskiego 9 (dla osób, które nie odebrały munduru w czasie szkolenia w OSRM)
17:00 zbiórka studentów na Cmentarzu Centralnym pod pomnikiem „Tym, którzy nie powrócili z morza”

28.09.2019 SOBOTA

6:45 – próba generalna przed inauguracją

W dniach 23-24.09.2019 istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania w Studenckim Domu Marynarza zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie.

Program dni adaptacyjnych może ulec zmianie i będzie aktualizowany na stronie internetowej Akademii Morskiej w Szczecinie.