Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich, jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków niniejszym ustanawia „Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej” we współpracy z:

- Akademią Morską w Szczecinie,
- Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni,
- Uniwersytetem Morskim w Gdyni.
Zgłoszenia do 14 sierpnia 2019 roku!

Konkurs jest otwarty dla Absolwentów kierunków pływających:
1) Wydziału Mechanicznego;
2) Wydziału Nawigacyjnego;
3) Wydziału Elektrycznego
bądź odpowiedników w/w wydziałów wspomnianych uprzednio akademii, którzy ukończyli studia w obecnym roku bądź ukończyli studia w roku poprzedzającym Konkurs, lecz po terminie składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.

Celem niniejszej nagrody jest wyróżnienie Najlepszego Absolwenta, który będzie legitymował się m.in. takimi cechami, jak wybitne umiejętności, kompetencje i cechy, wyróżniające się rezultaty w praktyce zawodowej czy oryginalne i kreatywne podejście do kluczowych problemów żeglugi morskiej.